You are here

Program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport wspiera realizację projektów związanych z przedsięwzięciami wydawniczymi w zakresie katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Warto od początku zgłosić się do specjalistów, którzy przeanalizują projekt i ocenią jego szanse na pozyskanie dofinansowania. Oferujemy do tego także rozliczenie otrzymanych środków oraz dokonanie wszelkich formalności z tym związanych.

Maksymalna pomoc dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych. Beneficjentami są przedsiębiorcy funkcjonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60