You are here

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME) jest jednym z unijnych programów, zakładających wzrost konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP. Unia Europejska na realizacje tego celu przeznaczyła 2,3 mld euro.

Szczegółowe zamierzenia programu COSME:
- krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości,
- poprawa dostępu do rynków, nie tylko unijnych, ale i globalnych,
- poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych,
- poprawa ramowych warunków konkurencyjności oraz trwałości przedsiębiorstw unijnych.

Wiadomo, że realizację programu przewidziano na lata 2014-2020 oraz, że blisko 60% środków z budżetu zostanie przeznaczonych na instrumenty finansowe. COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji, realizowanego w latach 2007-2013.

Masz jakieś pytania związane z Programem ramowym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw? Skontaktuj się z naszymi fachowcami i poznaj wszelkie odpowiedzi.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60