You are here

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacje

Jeżeli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje przyznawane w ramach NSRO, rozdysponowane są z puli przeznaczonej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, głównie za pośrednictwem ARMiR. Programy skupione są głównie na przyznawaniu środków pomocowych młodym rolnikom oraz unowocześnienie technologii w gospodarstwach wiejskich.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60