You are here

Program "Szybka ścieżka" MŚP

Program "Szybka ścieżka" MŚP jest jednym z poddziałań (1.1.1) działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”. To z kolei wchodzi w skład POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

“Szybka ścieżka” nosi pełną nazwę “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jego celem jest podniesienie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Ma także za zadanie ulokowanie Polski na lepszej pozycji w stosunku do innych państw. Beneficjentami tego działania są przedsiębiorstwa wchodzące w skład sektora MŚP. Aby mogli jednak ubiegać się o to dofinansowanie, ich projekty muszą obejmować zarówno badania przemysłowe, rozwiązania technologiczne, jak i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Niezbędnym do spełnienia warunkiem jest również wpisanie się projektu w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację.

W kwietniu bieżącego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło nabór w ramach - Program "szybka ścieżka" MŚP. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez wykorzystanie systemu informatycznego IP, w terminie: od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku. Budżet poddziałania 1.1.1 równy będzie około 1,9 mld euro. NCBiR planuje również z tych środków uruchomić konkursy dla dużych lub nowopowstałych przedsiębiorstw.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60