You are here

Program unijny COSME

Program unijny COSME (Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs) jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który działał w latach 2007-2013. COSME jest instrumentem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

O dofinansowanie w ramach tego programu mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), obywatele pragnący założyć swoje przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna.

Program unijny COSME posiada określone cele, jakimi są:
- poprawa dostępu do finansowania MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne,
- poprawa dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości,
- tworzenie środowiska sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej,
- wspieranie MŚP poza obszarem Unii Europejskiej,
- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw UE.

Program unijny COSME to świetna szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie dodatkowych środków dla swoich firm. Warto zapoznać się szczegółowo z wytycznymi tego programu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60