You are here

Program unijny LIFE

Program unijny LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, finansującym projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Stanowi kontynuację “LIFE +” , który funkcjonował w latach 2007-2013.

LIFE składa się z dwóch dedykowanych podprogramów, takich jak: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Został on stworzony w celu dbania o ochronę środowiska. Jego głównymi zadaniami są kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w celu zapobiegania zmiany klimatu.

Program unijny LIFE swoim zasięgiem obejmie obszary Natura 2000, wodę, odpady i powietrze. Jest on kierowany do przedsiębiorców, administracji publicznej i organizacji pozarządowej. Dysponuje środkami w wysokości 3,5 mld euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60