You are here

Programy Operacyjne

Programy Operacyjne to programu stworzone na potrzebę realizacji celów poszczególnych funduszy Unii Europejskiej a więc EFS, EFRR, czy też EFRROW. Programy operacyjne zorganizowane w ramach EFS, skupiają się na rozwoju kapitału ludzkiego w ramach działania PO KL, fundusze regionalne wydatkowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast pozostałe projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tags: 

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60