You are here

Programy Operacyjne 2014

Lata 2014-2020 są dla Polski możliwością i szansą na rozwój. Dzieje się tak ponieważ rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa, a do naszego kraju z Unii Europejskie trafią nowe środki. Programy operacyjne 2014 to okazja także dla indywidualnych projektów, które dzięki pomocy z Unii będą miały szansę powstać oraz kontynuować swój rozwój. W ramach różnych programów będą realizowane różne cele zgodne z Umową Partnerstwa zawartą z Unią Europejską.

Programy Operacyjne 2014 to 16 programów regionalnych oraz 6 programów krajowych. Łącznie przekazane na nie zostanie ok. 72 miliardów euro. Jest to ogromny napływ gotówki do Polski. Jest to szansa na rozwój gospodarki w naszym kraju i konkurowanie z innymi o wiele bardziej rozwiniętymi krajami. Na co pójdzie ta kwota? Najwięcej wydane zostanie na rozwój infrastruktury i środowiska. Na ten program przekazane zostanie ok. 22 mld euro. Jeśli chodzi o firmy i rozwój przedsiębiorstw także one mogą liczyć na dofinansowanie. Programem odpowiednim dla firm jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Inne programy operacyjne 2014 to między innymi: PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Polska Wschodnia, PO Polska Cyfrowa oraz PO Pomoc Techniczna.

Fundusze Unijne trafiające do Polski co roku pozwalają naszemu kraju się rozwijać i nie można temu zaprzeczyć. Nowe drogi, infrastruktura, więcej miejsc pracy, powstające nowe przedsiębiorstwa to coś co otrzymujemy wraz z dotacjami. Gdyby nie ta pomoc wiele firm nie istniałoby dzisiaj, a inne nawet nie miałyby szans na powstanie. Na szczęście środki są dostępne więc i Ty możesz coś zmienić.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60