You are here

Projekt POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program w nowej perspektywie przewidzianej na lata 2014-2020. Projekt POIR zakłada w szczególności wzrost innowacyjności w naszym kraju. Ma się to stać za pomocą zwiększenia nakładów na Badania i Rozwój. Możemy powiedzieć, że jego poprzednik też miał za zadanie zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność, a jednak nie wiele z tego wyszło. Polska w Unijnym Rankingu Innowacyjności spadła z 5 na 4 miejsce od końca. Nie brzmi to dobrze. Jak więc projekt POIR ma to zmienić?

Osiągniecie tego celu ma odbyć się za pomocą współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki. Dzięki takiemu połączeniu skorzystają obie strony i będzie można zauważyć widoczne różnice. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to zwiększenie nakładów na B+R, czyli Badania i Rozwój. Nastąpi komercjalizacja wyników prac B+R, a to z kolei zapewni lepsze i efektywniejsze wykorzystanie ich w gospodarce. Projekt POIR może się udać gdyż dzięki takiemu podejściu do tematy innowacji w Polsce powinno to zwiększyć działanie gospodarki opartej na wiedzy i co więcej – przenieść konkretne korzyści przedsiębiorstwom, sektorowi nauki oraz Polsce jako całemu kraju.

Głównym celem POIR jak już zostało wspomniane to wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Ten cel rozbija się na kilka mniejszych, na jakie zostaną przekazane fundusze unijne. Jest to: rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, pogłębianiu i tworzeniu nowych połączeń pomiędzy sektorem nauki i biznesu oraz zwiększenie ilości i jakości badań. Warto starać się o dotację. Jest to ogromna szansa, a niespróbowanie jej wykorzystać nie jest dobrym pomysłem.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60