You are here

Projekty 8.1

Pod pojęciem Projekty 8.1 będziemy rozumieć projekty realizowane w ramach Działania POIG 8.1 a więc polegające na świadczeniu e-usług. Dotacje w tej branży udzielane są mikro i małym przedsiębiorcom. Warunkiem uczestnictwa w tym konkursie jest prowadzenie działalności krócej niż 12 miesięcy i posiadanie siedziby firmy na terenie Polski. Projekty 8.1 są współfinansowane przez Unię Europejską a jednostką udzielającą wsparcia jest w tej kwesti Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do niej kieruje się wszystkie wnioski. W poszczególnych jednostkach RIF wnioski te są oceniane i rozpatrywane przez co najmniej 2 członków Komisji Konkursowej. Jeśli projekt wykazuje innowacyjność i kwalifikuje się do wsparcia Wnioskodawca podpisuje umowę i otrzymuje zaliczkę na pierwszy etap w wysokości 30% kwoty dofinansowania i może rozpocząć już pracę nad swoim portalem. Jeśli projekt nie spełnia wymogów oceny formalnej lub merytorycznej zostaje odrzucony a Wnioskodawcy przysługuje prawo do wystosowania protestu lub też poprawy wniosku według uwag PARP i aplikować w następnym naborze tego samego konkursu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60