You are here

Przeznaczenie poddziałania 1.1.1

Dotacje unijne stanowią niezastąpione źródło finansowania i pomoc dla gospodarek krajów członkowskich. Na każda perspektywę finansową Komisja Europejska opracowuje nowe programy, w ramach których przedsiębiorcy, sektory badawcze, konsorcja, klastry i wiele, wiele innych starać może się o przyznanie dodatkowych środków na realizacje projektów, rozwój czy modernizację.

Jednym z sześciu programów przygotowanych dla naszego kraju jest POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Jego głównym zamierzeniem jest budowa gospodarki opartej na wiedzy i rezultatach B+R. Ma on na celu budowanie trwałych struktur opartych na wzajemnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sektorem publicznym a jednotami badawczymi. Działanie to ma na celu ułatwienie wymiany informacji oraz skuteczniejsze wykorzystanie ich pracy i wyników.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój organizowanych będzie wiele, pomniejszych działań, jednym z nich jest działanie 1.1.1.

Przeznaczenie poddziałania 1.1.1:

- podniesienie jakości polskich towarów i usług,
- poszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstw,
- wprowadzanie zmian do procesów produkcyjnych,
- wprowadzanie ulepszeń w zakresie sposobu świadczenia usług,
- oszczędność surowców i energii,
- ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji,
- walka z bezrobociem poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie konkurencyjności naszych towarów i usług,
- wdrażanie polskich produktów na rynki zagraniczne.

Jeśli masz pomysł na projekt, który spełniał będzie przeznaczenie poddziałania 1.1.1 zastanów się czy nie warto byłoby pozyskać środki i go zrealizować?

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60