You are here

Przeznaczenie poddziałania 1.5.2

Przeznaczenie poddziałania 1.5.2 związane jest z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług - dokonanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług. Będzie można także pozyskać dotacje na inwestycje, zmniejszające szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

Beneficjentami programu są mikro, małe oraz średnie firmy, które prowadząc swoją działalność gospodarczą na terenie Gmin, wchodzących w skład aglomeracji Wałbrzyskiej.

Budżet programu wynosi około 45 mln złotych. Szczególnym wsparciem objęte zostaną projekty realizowane w ramach inteligentnej specjalizacji regionu.

Jeżeli myślisz o pozyskaniu dofinansowania z UE to powierz się w ręce specjalistów i zwiększ swoje szanse. Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z przygotowaną przez nas ofertą. Gwarantujemy pomoc w pozyskaniu dotacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60