You are here

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020

Nowa perspektywa finansowa przewiduje programy krajowe oraz regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020. Środki z funduszy Unii Europejskiej w tych latach przeznaczone zostaną przede wszystkim na rozwój innowacji i konkurencyjności w Polsce. Nad bezpieczeństwem, przestrzeganiem zasad i wdrożeniem odpowiedniego systemu wykorzystania środków pracuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Cele na jakie można będzie otrzymać wsparcie to: badania naukowe, komercjalizacja badań naukowych, kluczowe połączenia drogowe, cyfryzację kraju, włączenie społeczne. Wymienione cele to tylko niektóre z wielu przy których można będzie się starać o otrzymanie dotacji.

Zgodnie z założeniami umowy partnerstwa na Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 otrzymają aż 60% funduszy strukturalnych. To ponad połowa wszystkich środków z funduszy strukturalnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60