You are here

Regulamin programu niskiej emisji dla Krakowa

W ostatnim czasie sporo słyszy się o zagrożeniach płynących z nieumiejętnego gospodarowania źródłami energii, czy też o konsekwencjach niedbałości o środowisko. Wiele osób uważa, że przeznaczanie pieniędzy z budżetu państwa na działania proekologiczne to strata funduszy, które można by lepiej spożytkować. Na szczęście jednak władze nie zważają na krytykę i wciąż podnajmują działania, których celem jest ochrona środowiska. Jednym z przykładów potwierdzającym moje słowa jest wznowienie Programu Ograniczania Niskiej Emisji, który po raz kolejny ruszył na początku roku 2014. Stało się tak, ponieważ w poprzednich latach cieszył się żywym zainteresowaniem i Krakowianie bardzo chętnie z niego korzystali.

Regulamin programu niskiej emisji dla Krakowa ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, zmniejszenie ilości spalania węgla w naszym mieście, który powoduje zanieczyszczenie powietrza a w konsekwencji może doprowadzić do powstania smogu. Adresowany jest w zasadzie do wszystkich, a żeby ubiegać się o dotację należy wypełnić wniosek i czekać na decyzję o przyznaniu nam dofinansowania. Refundacja kosztów może pokryć całą sumę, którą przeznaczyliśmy na to przedsięwzięcie. Regulamin programu niskiej emisji dla Krakowa zakłada wymianę systemów grzewczych na proekologiczne, czyli dynamiczne piece akumulacyjne. Zachęca do instalowania w sowich gospodarstwach domowych technologii grzewczych opartych na pozyskiwaniu ciepła z energii słonecznej, elektrycznej czy gazu ziemnego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60