You are here

Rodzaje dotacji

Rodzaje dotacji, przyznawanych przez Unię Europejską to bardzo szerokie zagadnienie. Dotacje można otrzymać w związku z realizacją celów UE, dotyczących niemalże każdej dziedziny życia. Dotacje pochodzą z puli Funduszy Unijnych - Funduszy Strukturalnych oraz Funduszy Spójności. W ramach każdego funduszu układane sa Programy Operacyjne, opisujące w bardziej szczegółowy sposób ich cele oraz dotyczące ściśle ukierunkowanych działań.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60