You are here

Rozliczenie dotacji w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków

Jeżeli chcemy skorzystać z możliwości otrzymania finansowego wsparcia w ramach projektu, którego celem jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, przede wszystkim powinniśmy zająć się pisaniem wniosku o dofinansowanie. Nie możemy jednak zapominać o tym, że złożenie tego dokumentu nie jest równoznaczne uzyskaniem funduszy. Gwarantuje nam to dopiero pozytywnie rozpatrzone rozliczenie dotacji w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków, które wystawiamy już po zakończeniu wymiany naszego systemu grzewczego opartego na spalaniu węgla na nowy dynamiczny piec akumulacyjny.

Wszyscy korzystający z możliwości jakie daje program zobowiązani się nie tylko do wywiązania się z umowy, która zakłada instalację proekologicznego pieca ale również złożenie odpowiedniego dokumentu. Stanowi on swoistego rodzaju sprawozdanie i potwierdzenie odbytych prac i nowego zakupu. Beneficjenci mają na to 2 tygodnie od momentu instalacji nowego systemu. Jeśli tego nie zrobią lub zrobią po terminie, nie zostaną im zwrócone koszty.

Jak widać rozliczenie dotacji w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków w ostatecznym rozrachunku okazuje się tak samo ważne jak formularz aplikacyjny, ponieważ bez niego nie uda nam się otrzymać jakiegokolwiek środków finansowych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60