You are here

Rozwój przedsiębiorczości RPO WM

Rozwój przedsiębiorczości RPO WM został ukierunkowany na podniesienie konkurencyjności wśród przedsiębiorstw poprzez wywiązanie się z inwestycji, które swoim zasięgiem obejmują środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których działaniem będzie:
- tworzenie nowych firm,
- ulepszanie istniejących firm,
- wprowadzenie nowych produktów,
- nabywanie środków trwałych od zlikwidowanych przedsiębiorstw.

Prócz tego, co zostało napisane powyżej, będą mogły zostać zrealizowane usługi z zakresu doradztwa powiązanego z:
- ulepszaniem lub wprowadzaniem nowego produktu/usługi,
- wdrażaniem systemów zarządzania jakością,
- odpowiednim zarządzaniem środowiskiem oraz BHP.

Przewidziano również możliwość unowocześnienia posiadanych wyposażeń, które okazują się niezbędne do prowadzenia firmy. Beneficjentami w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości RPO WM” mogą zostać wszyscy przedsiębiorcy, dla których minimalna wartość dofinansowania została oszacowana na 300 000 zł, a maksymalna na 800 000 zł.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60