You are here

RPO

RPO, czyli Regionalny Program Operacyjny służy rozdysponowaniu środków skumulowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przysłużyć mają się dla rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, a w szczególności na inwestowanie w innowacyjne technologie, które mają przysłużyć się wzrostowi innowacyjności tych regionów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60