You are here

RPO poddziałanie 1.2.1

RPO poddziałanie 1.2.1 funkcjonuje pod pełną nazwą jako Regionalny Program Operacyjny Poddziałanie 1.2.1. Realizowany jest z funduszy europejskich w ramach działającej od 2014 roku nowej perspektywy finansowej, w której duże znaczenie ma innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw na rynkach zbytu.

Głównym celem RPO poddziałanie 1.2.1 jest wspieranie prac rozwojowych związanych z projektami B+R obejmujące pierwszą produkcję. Wsparciem finansowym objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Beneficjentami poddziałania są głównie mikro, małe i średnie jednostki gospodarcze oraz konsorcja z udziałem jednostek naukowych, uczelni wyższych bądź organizacji pozarządowych.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków dotacyjnych, zgłaszając się do naszej kancelarii mogą Państwo liczyć na fachową i profesjonalną pomoc w sporządzeniu wniosku i udzieleniu różnorodnych porad.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60