You are here

RPO Województwa Małopolskiego

Dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego przeznaczane będzie na zróżnicowane kwestie. Nie każdy jednak będzie mógł starać się o dotacje. Beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego są:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
- służby publiczne inne niż administracja,
- instytucje wspierające biznes,
- instytucje nauki i edukacji,
- partnerstwa,
- przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
- organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Fundusze z RPO Województwa Małopolskiego przeznaczone będą na cele takie jak: infrastruktura telekomunikacyjna, drogowa i satelitarna, ochrona środowiska, infrastruktura ochrony środowiska oraz wiele innych. Regionalny Program Operacyjny finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli więc uważasz, że Twój projekt zasługuje na dofinansowanie, zawalcz o nie! Zachęcamy do składania wniosków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60