You are here

Schemat 1.1 A2

Schemat 1.1 A2 Dolnośląskie zapewnia wsparcie inwestycji, które obejmują zakup ruchomych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz specjalistycznych szkoleń i usług doradczych ściśle związanych z realizacją. Inwestycje związane muszą być z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa czy też zmianą procesu produkcyjnego. Ze środków programu 1.1 A2 dla województwa dolnośląskiego nie mogą być wspierane projekty dotyczące turystyki. Schemat 1.1 A2 ma określony, główny cel, mianowicie: wsparcie przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej.

Do beneficjentów programu należą MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa dolnośląskiego dłużej niż 2 lata oraz zamierzają realizować inwestycje na tym terenie.

Schemat 1.1 A2 ma ustalony budżet w wysokości 7 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania jakie może otrzymać wnioskodawca wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych.

Szanse na pozyskanie dotacji są duże, dlatego warto zgłosić swój projekt w tym naborze wniosków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60