You are here

Schemat 1.1.A2 RPO WD

Schemat 1.1.A2 RPO WD to możliwość pozyskania dotacji inwestycyjnej przez sektor MŚP wspierającej innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstw z wyłączeniem projektów, które związane są z turystyką w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Beneficjentami programu są mikro, mali, średni przedsiębiorcy działający na rynku przez okres dłuższy niż 2 lata. Schemat 1.1.A2 RPO WD wspiera nowe inwestycje w ruchome środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne, które związane są z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową już funkcjonującego przedsiębiorstwa oraz dywersyfikacją prowadzonej działalności.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie będą musiały wypełnić wniosek, w którym zawarte powinny zostać szczegółowe informacje dotyczące projektu, dane dotyczące wnioskodawcy. Prawidłowo wypełniony wniosek to podstawa do otrzymania wsparcia finansowego. Schemat 1.1.A2 RPO WD umożliwia refundacje części kosztów kwalifikowanych na poziomie wynoszącym maksymalnie 1 600 000 zł .

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60