You are here

Systemy grzewcze w Krakowie

Systemy grzewcze w Krakowie niebawem ulegną zmianom, gdyż weszła w życie ustawa, która mówi o tym, że mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania przy pomocy pieców węglowych, będą musieli wymienić je na ogrzewanie bardziej ekologiczne.
Krakowianie będą mieli do wyboru:
→ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
→ ogrzewanie gazowe,
→ ogrzewanie elektryczne,
→ ogrzewanie olejowe,
→ odnawialne źródło energii.

Każdy, kogo dotyczy ten obowiązek ma możliwość, aby starać się o pozyskanie 100% dofinansowania na zakup i montaż nowego pieca. Dotacja przydzielana jest z kasy Urzędu Miasta Kraków. Nabór będzie prowadzony do momentu wykorzystania wszystkich środków finansowych, które zostały przeznaczone na ten cel.

Działania mające na celu zmniejszenie wskaźnika zanieczyszczeń powietrza są organizowane z polecenia Unii Europejskiej, która wydała dyrektywę o zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń w państwach członkowskich. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że Kraków jest jednym z miast, które najbardziej dotknął ten problem i to właśnie w związku z tym, władze miasta postanowiły wydać takie rozporządzenie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60