You are here

"Szybka ścieżka" w poddziałaniu 1.1.1

"Szybka ścieżka” w poddziałaniu 1.1.1 to jeden z projektów, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Stanowi on kontynuację działań jakie prowadzone były w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nadrzędnym celem tego działania jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorców, którzy posiadają ogromny potencjał gospodarczy, często jednak z powodu braku środków finansowych nie realizują zaplanowanych przedsięwzięć.

Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na:
poszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej,
wprowadzenie gruntownych zmian w procesach produkcyjnych, metodzie świadczenia usług,
unowocześnienie wyposażenia firmy,
zastosowanie w celu informatyzacji nowych systemów zarządzania,
dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do krajowych oraz międzynarodowych standardów,
udział w tematycznych targach i wystawach.
Jest to jeden z wielu programów jakie realizowane będą w związku z funduszami unijnymi jakie Polska pozyskała na lata 2014-2020. "Szybka ścieżka” w poddziałaniu 1.1.1 to sposób na realizację ogromnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, które umożliwią zaistnienie na rynku gospodarczym. Harmonogram naboru wniosków został ustalony na kwiecień 2015 roku, instytucją pośredniczą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze, które spełniają kryteria konkursów oraz są zainteresowane pozyskaniem dotacji mogą zgłosić się do naszych konsultantów, którzy udzielą Państwu wszystkich szczegółowych informacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60