You are here

2014 - 2020

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

W latach 2014-2020 realizowany będzie program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Jest to projekt, w którym połączono 3 inne programy unijne:

- PROGRESS- program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej,
- EURES – europejskie służby zatrudnienia,
- Europejki Mechanizm Mikrofinansowy Progress.

Dofinansowania unijne 2014 - 2020

W styczniu tego roku polscy przedsiębiorcy po raz kolejny otrzymali możliwość ubiegania się o dofinansowania unijne 2014 – 2020, wszystko za sprawa nowej perspektywy finansowej. W jej ramach przewiduje się realizację 6 Programów Operacyjnych. Każdy z nich ma inne cele oraz skierowany jest do innego grona odbiorców.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz zwiększenie konkurencyjności małych i średnich firm.

Subscribe to RSS - 2014 - 2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60