You are here

2014-2020

Jak pozyskać dotację z poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Jak pozyskać dofinansowanie z poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej może być pytaniem wielu przedsiębiorców. Pozyskanie dofinansowania z poddziałania 2.3.4 możliwe jest tylko wtedy, gdy jeden z beneficjentów podejmie się realizacji projektu ochrony własności przemysłowej (np. patentu), a wcześniej sporządzi i złoży wniosek konkursowy.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej to konkurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest wsparcie projektów, które koncentrują się na uzyskaniu oraz realizacji praw własności przemysłowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto pozyskać środki z Unii Europejskiej, ponieważ jest to bezpieczny sposób na wdrożenie projektu w życie.

Dotacje unijne z poddziałania 1.5.1

Dotacje unijne z poddziałania 1.5.1 przeznaczone są na inwestycje związane z innowacyjnością produktową oraz procesową. Ta pierwsza dofinansowywać będzie wprowadzenie na rynek nowego towaru lub nowej usługi albo ulepszenie oferowanych już wcześniej towarów i usług. W ramach tej drugiej można pozyskać dotacje na wdrożenie w przedsiębiorstwach nowych lub ulepszonych metod produkcji lub sposobów dostaw.

Beneficjentami programu są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego.
Alokacja programu wynosi około 110 mln.

Nabór wniosków w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Celem programu „Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport” jest promowanie przedsięwzięć koncentrujących się na eksporcie. Wnioski mogą być składane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poddziałanie 2.3.4

Poddziałanie 2.3.4 ma na celu wsparcie projektów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej oraz realizacją ochrony prawa własności przemysłowej. Nabór wniosków skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które funkcjonują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Pula środków konkursu w ramach tego poddziałania wynosi 4 440 000,00 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim i 45 560 000,00 zł dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.2

Rozpoczęły się nabory wniosków konkursowych na realizację projektów, dofinansowywanych z środków Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy o dotację mogą się starać zarówno z środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jedną z najatrakcyjniejszych dotacji jest ta z poddziałania 1.1.2 PO IR, oferujące dofinansowanie prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2

Nowe dotacje z programów unijnych to kolejna, bardzo duża szansa na otrzymanie środków na rozwój i innowacje. Jednak samo ubieganie się o pozyskanie dotacji unijnej jest trudnym procesem. Dla starających się o dofinansowanie unijne, wszelkie wymogi związane z ubieganiem się o dotację są utrudnieniem. Dlatego też pozyskując dotację, najczęściej skorzystać się z pomocy fachowców w tej dziedzinie.

Nabór wniosków poddziałanie 1.1.2

Nabór wniosków poddziałanie 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” rozpoczął się. Jest to więc okazja, by ubiegać się o dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju.

Beneficjenci tego podziałania, mogą się strać o dotacje na prowadzenie badań przemysłowych oraz prace rozwojowe. Do beneficjentów zalicza się wszystkie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie RP.

Dofinansowanie z podziałania 1.1.2

Dofinansowanie z podziałania 1.1.2 PO IR stwarza możliwość uzyskania dodatkowych środków, na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Do właśnie projekty, obejmujące ich realizację zostaną dofinansowane z środków podziałania 1.1.2 PO IR.

O dotacje z podziałania 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” mogą się ubiegać wszystkie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski. Tak więc jeżeli jesteś mikro przedsiębiorcom czy prowadzić dużą firmę, możesz się starać dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dofinansowanie działania 1.2

Działanie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego realizowane będzie w latach 2014-2020. Wyróżniamy:

– Poddziałanie nr 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne
– Poddziałanie nr 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

Beneficjentami tego działania są instytucje rynku pracy zgodnie z art.6. Dofinansowanie działania 1.2 to duża szansa dla wielu przedsiębiorstw. Wymagania jednak są duże i nie jest łatwo zdobyć dotacje unijną. Chyba, że skorzystasz z pomocy specjalistów.

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60