You are here

2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 realizowanych będzie wiele programów, których zabrakło w poprzednich latach, dlatego teraz spore grono przedsiębiorców będzie mogło zrealizować plany na rozwój swoich przedsiębiorstw.

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Polska Wschodnia oraz wielu różnych programów regionalnych tj:

Dotacja w ramach programu COSME

Program COSME to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm na lata 2014-2020. Wzajemnie z COSME uzupełnia się program Horyzont 2020, który ma na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstwa. Oba programy stanowią podprogramy dawnego CIP (program, który miał na celu promowanie konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe innowacyjnych rozwiązań dla nich).

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020 nosi nazwę COSME. Jak sama nazwa wskazuje, kierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

COSME

COSME jest programem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP. Pełna nazwa to Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs. Program COSME jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który jest jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego działającego w latach 2007-2013.

Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, obywatele pragnący założyć własną działalność oraz administracja publiczna.

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna to jedna z inicjatyw na którą Unia Europejska przeznaczyła spore środki finansowe w latach 2014-2020. Obejmuje ono dwa obszary :
-mikrokredyty dla grup w trudnej sytuacji oraz mikroprzedsiębiorstw,
-przedsiębiorczość społeczną.

PROGRESS

Programem unijnym finansującym zadania w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych jest PROGRESS czyli „Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej”. Stanowi on pewnego rodzaju uzupełnienie działań Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentami tego programu mogą zostać władze lokalne i regionalne, publiczne służby zatrudnienia oraz krajowe urzędy statystyczne z państw członkowskich UE, krajów kandydujących do Unii, krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osie priorytetowe programu EasI

Celem Europejskiego Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji jest wspieranie polityki społecznej, mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej czy zatrudnienia. Podjęte w jego ramach działania przyczynią się do przeciwdziałania na rzecz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dzięki niemu polepszeniu ulegną warunki pracy oraz zostanie zapewniona odpowiednia opieka społeczna. Łączy on w sobie trzy dotychczasowe programy: Progres, Eures i Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna, które stanowią osie priorytetowe programu EasI.

Dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne

Palisz w piecu węglem? Nie chcesz już tego robić, bo wiesz jakie są tego skutki dla środowiska? Teraz to możliwe, bo gmina Kraków przygotowała dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne.

Wymiana pieca dotacja

Rozwój przemysłu w znacznym stopniu wpływa na środowisko naturalne, przyczyniając się w znacznym stopniu do degradacji fauny, flory oraz zamierania wielu gatunków organizmów żywych.

Jak zdobyć dotację dla firm

Jednym z częstych pytań jakie zadają sobie inwestorzy jest “Jak zdobyć dotację dla firm?“. Należy jak najszybciej pozyskać na nie odpowiedź, gdyż lata 2014-2020 obfitują w wiele różnego rodzaju pomocy finansowych.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić jest zapoznanie się z listą konkursów realizowanych w ramach danego programu. Po zapoznaniu się z jego wytycznymi konieczne jest sporządzenie odpowiedniego biznesplanu oraz napisanie właściwego wniosku dotacyjnego, który zainteresuje komisję. Po jego terminowym złożeniu należy oczekiwać wyników jego rozpatrzenia.

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60