You are here

2014-2020

Działanie Horyzont 2020

Działanie Horyzont 2020 to największy w historii program, który ma na celu finansowanie badań naukowych innowacji na obszarze Unii Europejskiej. Chodzi tu o stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Działanie Horyzont 2020 posiada ogromny budżet, który wynosi 80 mld euro. Powstał specjalny program - Pakt dla Horyzontu 2020. Wynikło to z propozycji Ministerstwa Nauki. Ponad 340 jednostek naukowych zobowiązało się do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych.

Wniosek o dofinansowanie z działania 1.1.1 NCBiR

Dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowanejest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które głównie będą skupiać się na zwiększeniu innowacyjności i polepszenia swojej pozycji rynkowej w odniesieniu do innych międzynarodowych przedsiębiorstw.

PO Inteligentny Rozwój - Projekty B+R

Jednym z krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce na lata 2014-2020 jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 wchodzi w skład programów unijnych i stanowi największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji.

Działanie 1.1.1 NCBiR

Działanie 1.1.1 NCBiR realizowane jest przez Program Operacyjny Inteligenty Rozwój z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych państw.

Działanie nosi nazwę: „PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA” i będzie przyznawane w ramach konkursów, w których beneficjenci zobowiązani będą do wypełnienia szeregu formalności, a w tym:

Dotacje z NCBiR

Na lata 2014-2020 Unia Europejska zaplanowała wiele projektów i programów mających przyczynić się do rozwoju różnych dziedzin krajów. Jedną z ciekawych form są dotacje z NCBiR.

Nowe programy unijne 2014

Ruszają kolejne nabory wniosków o dotacje, które zapewniły nam nowe programy unijne 2014.

Wnioski o dofinansowanie POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizuje poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Cel działania to podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej, którą dana firma prowadzi.

Adresatami poddziałania 1.1.1 "szybka ścieżka" są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1

Dotacje z środków Unii Europejskiej od lat wspierają naszą krajową gospodarkę oraz poszczególne podmioty gospodarcze czy instytucje. Wraz z rozpoczęciem się nowej perspektywy finansowej (bieżąca realizowana będzie w latach 2014-2020) opracowywane są nowe programy operacyjne i poddziałania (aktualnie mamy sześć takich programów: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Program Operacyjny Polska Wschodnia; Program Pomoc Techniczna).

POIR poddziałanie 1.1.1

Już niebawem rozpoczęty zostanie konkurs na POIR poddziałanie 1.1.1 co oznacza, że wkrótce oficjalnie ogłoszony zostanie nabór wniosków o dotację, w ramach której małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o przyznanie im dodatkowych funduszy ze środków Unii Europejskiej. Jak wynika z informacji opublikowanych niedawno przez Centrum Badań i Rozwoju, przedkładanie wniosków będzie możliwe już od kwietnia bieżącego roku, czyli już za dwa miesiące!

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60