You are here

2014-2020

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1 powinny spełniać odpowiednie kryteria, które wyznaczone są dla każdego programu w ramach którego organizowany jest nabór. Nasza wiedza pozwala opracować wniosek, który nie zostanie odrzucony przez Komisję. W gronie ekspertów stworzymy wniosek, który będzie spełniać wszelkie warunki.

Chcesz mieć większe szanse na otrzymanie dofinansowania? Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1 opracowane przez naszych ekspertów zagwarantują Ci sukces! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Zastanawiasz się jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.2.2 ? To nic trudnego, jeśli powierzysz cały proces w ręce ekspertów. Samodzielne podjęcie się próby pozyskania dotacji najczęściej kończy się niepowodzeniem z powodu zbyt dużego ryzyka wystąpienia błędów.
Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zaufanie doświadczonym specjalistom, którzy dzięki zdobytej wiedzy pomogą opracować wniosek i zwiększyć szanse na zdobycie środków unijnych.

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa to szansa dla przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. To podziałanie jest bowiem skierowane dla firm, które będą realizować projekty polegające na:
- prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym także eksperymentalnych prac rozwojowych),
- zakupie i dostosowywaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (dotyczy to m. in. patentów, licencji, know-how).

Nabór wniosków z działania 1.2

Nabór wniosków z działania 1.2 "Innowacyjne przedsiębiorstwa" rozpoczął się niedawno. Jest więc to doskonała okazja by pozyskać dodatkowe środki na rozwój firm. Dotacje z programu skierowane są do firm, które zamierzają rozpocząć lub rozwinąć działalność badawczo-rozwojową.

Przedmiotem dofinansowania więc realizacja badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (również tych eksperymentalnych) oraz zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.2

Pozyskiwanie dotacji z podziałania 1.2.2 "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" to szansa na rozpoczęcie lub rozwój działalności B+R, poprzez:

- prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych,
- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych,
- zakup wyników prac B+R i praw własności intelektualnej,
- wdrożenie zakupionych wyników prac B+R i praw własności intelektualnej.

Pozyskaj dotacje z podziałania 1.2.2 z pomocą naszej firmy.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Ubieganie się o dofinansowanie z podziałania 1.2.2 "Innowacyjne przedsiębiorstwa" jest możliwe dla tych beneficjentów, którzy nie zależnie od wielkości, podejmą się realizacji projektu lub inwestycji na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego .

W wielu innych programach realizowanych przez RPO, dotacje na innowacje mogą otrzymać głównie małe i średnie firmy. W przypadku tej dotacji jest możliwość otrzymanie dotacji także przez duże firmy.

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.2.2

Rozpoczęły się nabory wniosków na liczne podziałania Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponieważ pozyskanie z nich dotacji, wymaga wcześniejszego sporządzenia wniosków, dla bardzo wielu firm uzyskanie środków może być trudne.

Z pomocą w pozyskiwaniu dotacji z podziałania 1.1.2 przychodzi nasza firma. Oferujemy różne usługi dla naszych klientów. Na przykład napiszemy wniosek w ramach podziałania 1.2.2 oraz wesprzemy beneficjentów profesjonalnymi poradami. Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Poddziałanie 1.2.2 nabór wniosków

Podziałanie 1.2.2 nosi nazwę Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jak sama nazwa wskazuje ma na celu pomoc ludziom młodym znaleźć pracę.

Poddziałanie to skierowane jest do:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Szanse na dotację mają projekty koncentrujące się na aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych osób.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Nasza usługa pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2 stworzona została dla beneficjentów konkursów poddziałania 1.2.2, których celem jest wdrożenie projektu pozwalającego na aktywizację zawodowo-edukacyjną ludzi młodych.

Nasza oferta skierowana jest do instytucji rynku pracy. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszą ofertą. Gwarantujemy satysfakcję z wysokiej jakości świadczonych usług. Skontaktuj się, poznaj ofertę i podejmij współpracę.

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2 mogą być składane przez instytucje rynku pracy, które mają zamiar zrealizować projekt wspierający indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną ludzi młodych. Pod pojęciem ludzi młodych kryją się bezrobotni, bierni zawodowo oraz poszukujący pracy, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60