You are here

2014-2020

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2

Ogłoszony został nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” , którego beneficjentami są instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową w szczególności ludzi młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Nabór wniosków z programu 1.2

Nabór wniosków z programu 1.2 dotyczy działania noszącego nazwę „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. Beneficjentami programu są :
publiczne służby zatrudnienia,
Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego,instytucje partnerstwa lokalnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu lub pozyskać dofinansowanie to skontaktuj się z nami. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i zdobytej wiedzy.

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Regionalne Programy Operacyjne intensywnie wspierają przedsiębiorstwa w zakresie innowacji czy internacjonalizacji. Obecnie na wsparcie mogą liczyć beneficjenci programów, realizowanych w województwie podkarpackim oraz dolnośląskim.

Projektami z których można otrzymać dotacje są gównie:
- działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, realizowane z środków RPO woj. dolnośląskiego,
- działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania, realizowane z funduszy RPO woj. podkarpackiego.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania RPO 1.2

Przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego mają obecnie świetną szansę, by zadbać o swój rozwój i innowacje w firmie. Tak dobrą możliwość stwarza Regionalny Program Operacyjny, realizowany na terenie województwa podkarpackiego. Oferuje on wsparcie dla firm z sektora MŚP w zakresie, zakupu innowacyjnej usługi.

Dofinansowanie z projektu obejmie zakup usługi doradczej lub usługi badawczo-rozwojowej. Ważnym warunkiem jest jednak, by była ona świadczona przez jednostkę naukową.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania RPO 1.2

Ubieganie się o dofinansowanie z podziałania RPO 1.2 może okazać się wspaniałą szansą na pozyskanie dodatkowych środków. To dzięki nim będzie można unowocześnić firmę, wdrażając innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach.

Dotacje w ramach podziałania 1.2 RPO woj. podkarpackiego są przeznaczone na dofinansowanie zakupu usług doradczych oraz badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Pisanie wniosków do działania RPO 1.2

Trwa nabór wniosków konkursowych na działanie 1.2 RPO woj. Podkarpackiego. Jest to więc duża szansa dla przedsiębiorców z tego rejonu. Aby można z niej było skorzystać potrzebny jest dobrze sporządzony wniosek o dotacje, który zadecyduje o przyznaniu dofinansowania z UE.

Pisanie wniosków do działania PRO 1.2."Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" to spore wyzwanie dla przedsiębiorców. Szkoda trudzić się z tym samemu. Warto zdecydować się z na pomoc ze strony naszych specjalistów.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe Bony na innowacje

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe Bony na innowacje to wszytko określenia, jakie wiążą się z nową dotacją z Regionalnych Programów Operacyjnych woj. podkarpackiego.

Dotacja o której tu mowa to wsparcie w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Dzięki temu dofinansowaniu beneficjenci mogą pozyskać środki na zakup specjalistycznej usługi doradczej lub badawczo-rozwojowe.

Nowa dotacja, nowa szansa na rozwój. Skorzystaj z niej i naszej pomocy w pozyskiwaniu dotacji.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Wnioski na działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, można już składać. Zanim jednak podejmie się starania o pozyskanie dotacji z tego podziałania, warto zapoznać się z założeniami projektu.

Po pierwsze dobre jest się szczegółowo zapoznać z celem dotacji i przeznaczeniem środków. W przypadku działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, celem dotacji jest wsparcie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe

Działanie RPO 1.2 badania przemysłowe ma na celu rozwój działalności badawczo-rozwojowej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Projekty mogą być dofinansowane na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Poddziałanie 1.2.2

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczony jest dla:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową ludzi młodych.

Poddziałanie 1.2.2 - chcesz pozyskać dofinansowanie? Zadzwoń i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60