You are here

2014-2020

Działanie RPO 1.2 nabór wniosków

Czym jest działanie RPO 1.2 nabór wniosków? To możliwość pozyskania dofinansowania pozwalającego na wdrożenie projektu w życie. W ramach tego programu wnioski mogą być składane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego działanie 1.2

Regionalny PO Województwa Podkarpackiego oferuje przedsiębiorstwom dofinansowanie z zakresu działania 1.2 "Bony na innowacje". Podobne działania oferowane są z innych Regionalnych Programów Operacyjnych. Są to na przykład RPO woj. małopolskiego czy PO IR.

Działania takie jak 1.2 RPO "Bony na innowacje" wspierają przedsiębiorstwa w zakupie specjalistycznych usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Są więc docelowym wsparciem, w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach.

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2

Nabór wniosków w ramach działania RPO 1.2 rozpoczął się!

Dla przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego to doskonała wiadomość. Będą mogli oni pozyskać dotacje na zakupu innowacyjnych usług, od jednostek naukowych.

Działanie RPO 1.2

Działanie RPO 1.2, realizowane w województwie podkarpackim to możliwość pozyskanie dofinansowania, na zakup usługi od jednostek naukowych. Usługi te mogą być doradcze lub badawczo-rozwojowe.

Dotacje na zakup tych usług mogą otrzymać mikro, małe oraz średnie firmy, działające na terenie województwa podkarpackiego. Pula środków przeznaczonych na realizację tego podziałania to około 4 milinów złotych, co i tak stanowi bardzo duże wsparcie.

Badania przemysłowe 1.2

Badania przemysłowe 1.2 to program, który dofinansowuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Projekty mogą obejmować tylko finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Beneficjentami programu są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Głównie koncentruje się on na zwiększeniu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Pisanie wniosków do działania 1.4.2

Pisanie wniosków do działania 1.4.2 to nasza oferta skierowana do beneficjentów działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Głównym jego celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych.

Wspierane będą projekty umożliwiające wdrożenie kompleksowych strategii biznesowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pozyskania dofinansowania do kontaktu z naszym biurem. Z nami pozyskanie dotacji będzie skuteczne i przyjemniejsze. Zapraszamy.

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.2.

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.2. jest coraz popularniejszym tematem wśród przedsiębiorców. Głównym celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Kto ma szansę na dotacje?
Większe szanse na dofinansowanie z UE mają projekty realizowane w partnerstwie oraz w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu? Myślisz o pozyskaniu dofinansowania? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków na poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, realizowane przez Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska już trwa. Dla firm z tego terenu to niepowtarzana szansa, by otrzymać wsparcie , które umożliwi wejście na nowe rynki.

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Rozwój działalności firmy na nowych rynkach oraz wzrost wielkości eksportu to dla firm szansa na osiągnięcie dużego sukcesu. Jednak działania mające na celu internacjonalizację są bardzo kosztowne, tak więc wiele firm, głównie mniejszych ma z tym problem.

Doskonałym wsparciem dla firm są programy unijne, oferujące dotacje na takie działania. Dla mikro, małych i średnich firm z sektora MŚP, prowadzących działalność na terytorium województwa dolnośląskiego wsparciem jest działanie 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny.

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60