You are here

2014-2020

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1

Odkąd rozpoczęła się nowa perspektywa finansowana Funduszy Unijnych, ubieganie się o dofinansowanie z podziałania 1.4.1 czy 1.2.1 bardzo wzrosła. Nowe środki i nowe programy unijne są kolejnym wsparcie dla krajów unijnych, w tym także dla Polski.

Wymienionym tutaj działaniem jest 1.4.1 RPO. Program ten ma za zadanie wspierać przedsiębiorstwa z sektora MŚP w internacjonalizacji oraz w zakresie rozwoju eksportu. W obecnym czasie wnioski o przyznanie tej dotacji, mogą składać beneficjenci z terenów Dolnego Śląska.

Napiszemy wniosek w ramach działania 1.4

Ruszył nabór wniosków konkursowych, w ramach realizacji podziałania 1.4 RPO województwa dolnośląskiego. Działanie to nosi nazwę "Internacjonalizacja przedsiębiorstw", a więc jak sama nazwa mówi wspiera przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tworzeniu nowych modeli biznesowych, które mogą pomóc w internacjonalizacji.

Na realizację działania 1.4 z Regionalnego Programu Operacyjnego jest przeznaczone około 19 milinów euro, co stanowi bardzo dużą pulę środków. Dotacje z działania 1.4 można wykorzystać w bardzo różny sposób, na przykład na otwieranie nowych kanałów biznesowych.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.4

Programy jakie realizuje Unia Europejska są od lat dużym wsparciem dla polskiej gospodarki, a poprzez to dla każdego z nas. Chociaż szansa jest bardzo duża, pozyskanie dotacji to nie coś łatwego. Wymagane jest, by każdy beneficjent złożył wniosek, w którym określić wysokość dofinansowania, jakie chce pozyskać, cel na jaki zostanie przeznaczone oraz zawrzeć inne dane wymagane regulaminami konkursu. Wniosek o dotacje jest więc kluczem do otrzymania środków unijnych.

Nabór wniosków z programu 1.4.1

Nabór wniosków z programu 1.4.1 PRO woj. dolnośląskiego, który wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw i rozwój eksportu już trwa!

Dotacje na tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, internacjonalizację przedsiębiorstw oraz rozwój eksportu to bardzo duże wsparcie dla firm. Nie od dziś wiadomo, że wzrost eksportu i pozyskiwanie nowych rynków zbytów to przepis na sukces w biznesie.

Dofinansowanie z RPO jest duże, a więc wiedząc jakie korzyści oferuje, koniecznie trzeba z niego skorzystać.

Działanie 1.4

Już rozpoczęło się działanie 1.4, realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego. Obejmuje ono wsparciem mikro, małych oraz średnich beneficjentów, prowadzących swoją działalność na terytorium Dolnego Śląska. Oferuje dotacje na działania wpierające internacjonalizację przedsiębiorstw oraz wspierające rozwój eksportu firm.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.5.2

Coraz więcej przedsiębiorców interesuje się tematem jakim jest ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.5.2. Nic dziwnego skoro daje to możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu.

Poddziałanie 1.5.2 wspiera innowacyjność produktową i procesową. Jego beneficjentami są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Istotnym faktem jest to, aby projekty dotyczyły także inteligentnych specjalizacji regionu.

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 został ogłoszony niedawno i skupia uwagę coraz to większego grona przedsiębiorców. Jest on skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców wspierających innowacyjność produktową i procesową.
Głównie działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z obszaru Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Poddziałanie 1.5.2

Poddziałanie 1.5.2 ma na celu wsparcie innowacyjności procesowej i produktowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Wsparcie otrzymają projekty które:
koncentrują się na innowacyjności procesowej oraz produktowej;
realizowane są w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
wnoszą większy niż wymagany minimalny kapitał własny;

1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW

Beneficjentami działania jakim jest 1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na obszarze Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.5.1

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.5.1 skierowane jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw a także zgrupowań i partnerstw MŚP. Projekty mogące liczyć na dofinansowanie powinny koncentrować się na innowacyjności produktowej oraz procesowej:
wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60