You are here

2014-2020

Pisanie wniosków do działania 1.5.1

Pisanie wniosków do działania 1.5.1 to jedna z naszych usług skierowana do osób marzących o realizacji pomysłu dzięki funduszom unijnym. Działanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP pozwala na pozyskanie dofinansowania np. na zakup środków trwałych, gruntów czy też modernizację nieruchomości.

Dofinansowanie obejmuje projekty o wartości do 100 tys. do 9 mln zł.

Poddziałanie 1.5.1 nabór wniosków

Poddziałanie 1.5.1 nabór wniosków został ogłoszony przez województwo dolnośląskie. W ramach poddziałania można otrzymać dofinansowanie na realizację takich projektów jak np.: zakup środków trwałych, zakup gruntów, pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem.

Dofinansowanie to aż 45% wartości całego projektu.

Chcesz pozyskać dofinansowanie? Skontaktuj się i poznaj naszych ekspertów. Zapraszamy do współpracy. Pomożemy Ci pozyskać dotację i zrealizować projekt.

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.1

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.1 ukierunkowany jest na projekty nastawione na zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz wzrostu rynkowej aktywności instytucji naukowych.

Celem działania 1.5.1 jest tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Jeżeli interesuje Cię nabór wniosków w ramach działania 1.5.1 to skontaktuj się z nami. Chętnie sprawdzimy Twój wniosek czy ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie pozyskania dotacji unijnych. Zapraszamy do kontaktu.

Poddziałanie 1.5.1

Celem jakie ma poddziałanie 1.5.1 jest stworzenie i rozwój infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych, poprzez inwestycje ukierunkowane na parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra zaawansowanych technologii. Poddziałanie skupia się w głównej mierze na tworzeniu sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Chcesz pozyskać dotacje? Skontaktuj się z naszym biurem i poznaj naszą ofertę. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie zwiększą Twoje szanse na pozyskanie środków unijnych. Zapraszamy do kontaktu.

1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP to program RPO Dolnego Śląska. Podstawowym celem programu jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzający realizować inwestycję w ramach projektu na terenie województwa dolnośląskiego na dowolną formę inwestycji początkowej.

Rozwój produktów i usług w MŚP

Rozwój produktów i usług w MŚP przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową.

Projekty będą poddawana różnym ocenom, warto więc postarać się, aby projekt był najlepszy i nie został odrzucony. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach programu rozwój produktów i usług w MŚP.

Budżet poddziałania 1.2.1

Interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Jak wielki jest budżet poddziałania 1.2.1”? Otóż alokacja podziałania 1.2.1 wynosi 100 000 000 EUR. O tak wielką sumę mogą walczyć beneficjenci programu. Ważne jest, aby składane wnioski dotyczyły projektów wspierających badania oraz rozwój. Dużym wsparciem cieszy się będą przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.2.1

Na dofinansowanie projektów podziałania 1.2.1 przeznaczono 100 000 000 EUR, o które mogą postarać się podmioty takie jak:
przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni
- organizacji pozarządowych
- instytucji otoczenia biznesu

Cel podziałania 1.2.1

Jaki jest cel podziałania 1.2.1? Ma on za zadanie wspierać projekty koncentrujące się na badaniach i rozwoju. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1

Zastanawiasz się kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1? Beneficjentami poddziałania są: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych;
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni;
- organizacji pozarządowych;
- instytucji otoczenia biznesu.

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60