You are here

2014-2020

Poddziałanie 1.2.1 nabór wniosków

Podziałanie 1.2.1 nabór wniosków już trwa!

To doskonała okazja, by otrzymać środki na tworzenie i rozwój infrastruktury badań i rozwoju w przedsiębiorstwach. Środki przeznaczone na ten program są również duże. Tak więc realizacja podziałania 1.2.1 to naprawdę niepowtarzalna szansa.

Niestety proces pozyskiwania dofinansowania unijnego nie jest łatwy, więc dobrze jest skorzystać z profesjonalnej pomocy. Skontaktuj się z naszą firmą, wesprzemy Cię w pozyskiwaniu dotacji.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.2

Pojawiła się kolejna szansa rozwoju dla przedsiębiorstw. Stanowi ją realizacja podziałania 1.2.1 z Regionalnych Programów Operacyjnych. Pozyskanie dofinansowanie z tego programu to wspaniała okazja. Niestety ubieganie się o dofinansowanie jest bardzo trudne. Dlatego może być potrzebna specjalistyczna pomoc.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.2 RPO to jedna z usług naszej firmy, która pomoże w pozyskaniu dotacji z UE. Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji, jaką oferuje Unia Europejska.

Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Dotacje z Unii Europejskiej pomagają bardzo wielu osobom, w tym także licznej grupie przedsiębiorców. Pomagają w realizacji badań przemysłowych czy wdrażaniu innowacyjnych technologii, a także internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw to kolejne działanie funduszy europejskich, mające na celu poprawę ich konkurencyjności, zwłaszcza na rynku międzynarodowym. Istnieje wiele programów realizujących te działania. Wśród nich możemy wymienić:
- Działanie 1.4 RPO,
- GO TO BRAND
- GO GLOBAL

Dofinansowanie internacjonalizacja

"Dofinansowanie internacjonalizacja" czyli ogromne możliwości dla wielu polskich przedsiębiorców, jakie stwarzają między innymi Regionalne Programy Operacyjne. W jednym z poddziałań tego programu, konkretnie 1.4.1 "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu" realizowane jest wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Dotacje związane z eksportem

Dofinansowanie eksportu możliwe jest dzięki VI osi priorytetowej- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. “Paszport do eksportu” to tytuł działania 6.1.

Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli MŚP. Projekt ten składa się jakby z dwóch etapów:
- przygotowanie planu rozwojowego eksportu (usługi doradcze)
- wdrażanie planu rozwojowego eksportu.
W pierwszym etapie kwota jaką maksymalnie można otrzymać wynosi 10 000 zł, z kolei w etapie drugim to już 200 000 zł.

Dotacja na internacjonalizację

Dotacja na internacjonalizację jest szansą dla wielu przedsiębiorstw, którą stwarza wiele programów, w tym 1.4 PRPO. Jej celem jest umiędzynaradawianie przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich eksportu, a przez to podniesienie ich konkurencyjności.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2 może wynosić od 50% do 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Poddziałanie 1.4.2 funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i kierowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Działanie 1.4.3

Działanie 1.4.3 RPO to kolejna możliwość dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć swoje produkty i usługi na zagraniczne rynki. Podobnie jak całe działanie 1.4, celem tego poddziałania jest wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu.

Działanie 1.4.3 " Technologie informatyczno-komunikacyjne w działalności MŚP" ma za zadanie wsparcie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w celu: wejścia na nowe rynki, rozszerzenia działalności oraz usprawnienia procesów zarządczych.

Działanie 1.4.1

Poddziałanie 1.4.1 funkcjonuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pierwsza oś priorytetowa stawia na wzrost innowacyjności oraz wsparcie przedsiębiorczości w konkretnym regionie.

Beneficjentami programu są mikro przedsiębiorcy, mający szansę na pozyskanie dotacji, która może wynosić do 70% pokrycia wydatków kwalifikowanych. Warto podkreślić, że minimalna kwota dotacji wynieść może 30 000 zł,a maksymalna nawet 6 000 000 zł.

Sporządzenie wniosku o dotacje

Uzyskanie pomocy z Unii Europejskiej nie jest wcale takie łatwe. Wiąże się to z uzupełnianiem wielu dokumentów, wyborem odpowiedniego programu oraz sporządzeniem wniosku, który jest tak ważny.
Jest to procedura długotrwała, która wymaga ogromnej wiedzy i precyzji działania, aby nie popełnić żadnego błędu.

Pages

Subscribe to RSS - 2014-2020

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60