You are here

8.1

Dotacje unijne agroturystyka

Praktycznie na każdą działalność znajdzie się jakaś dotacja. Można zatem znaleźć także dotacje unijne w dziale agroturystyka. Do tego celu utworzony został Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz, w jego ramach, działania programu 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej będą dostępne bezzwrotne dotacje unijne na rozwój agroturystyki, w tym dotacje unijne na agroturystykę.

Niemniej warto zajrzeć także do innych programów, np. dotyczących zakładania nowej działalności, czy rozwoju współpracy między partnerami.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2013

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2013 są powszechnie spotykane. Niektóre z nich dostać jest łatwo, inne nieco trudniej, lecz i te udaje się ludziom pozyskać. Jeżeli przedsiębiorca ma pomysł na nową e-usługę i chce ją świadczyć za pomocą Internetu, wówczas należy sięgnąć po dotacje przeznaczone właśnie dla takich osób - Działanie 8.1 PO IG.
Tutaj dofinansowanie może wynieść aż 600 000 zł, co powinno wystarczyć zarówno na stworzenie, wdrożenie, jak i promocję nowego e-biznesu.

Czy załącza się do wniosku zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu ze składkami i podatkami?

Przy składaniu wniosku POIG 8.1 nie załącza się takich zaświadczeń. Oświadcza się tylko, że nie zalega się ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatkami wobec Urzędu Skarbowego.

Ile wynosi wkład własny?

Wkład własny wynosi proporcjonalnie: 30% w przypadku dofinansowania w wysokości 70% wartości projektu, 20% w przypadku dofinansowania w wysokości 80% wartości projektu.

Czy błędy stylistyczne, ortograficzne, logiczne itp mogą spowodować, że wniosek zostanie odrzucony?

Mogą we wniosku pojawić się błędy stylistyczne i ortograficzne. Nie jest to weryfikowane Jedynym powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy merytoryczne lub też zastosowane skróty, które uniemożliwią komisji zapoznanie się z treścią wniosku.

W jakiej formie przesyłana jest odpowiedź z PARP w sprawie złożonego wniosku?

Odpowiedź z PARP zostanie przesłana listem poleconym po każdym etapie oceny tj. ocenie formalnej, merytorycznej. Jeśli wniosek zostanie odrzucony i Wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia otrzymuje wówczas na adres e-mail lub faks informację w tej sprawie.

Jakie maksymalne dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać w ramach Działania 8.1 to 560 tysięcy złotych.

Czy w ramach Działania 8.1 można w ramach wkładu własnego wnieść wkład niepieniężny?

W ramach działania PO IG 8.1 jak i pozostałych działań realizowanych przez PARP nie ma możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego. Wkład wnoszony jest jedynie w pieniądzu.

Czy emeryt/rencista prowadzący działalność krócej niż rok może starać się o dofinansowanie?

Tak oczywiście emeryt lub rencista może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Wystarczy, że prowadzi działalność krócej niż rok i posiada ona siedzibę na terytorium Polski.

Czy można kupić używany środek trwały?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2008 r. można kupić tylko nowy środek trwały.

Pages

Subscribe to RSS - 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60