You are here

8.1 Dotacje

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje przyznawane są w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Bardzo dużą popularnością cieszą się działania organizowane w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach puli przekazanej na lata 2007-2013, w ramach tej osi, organizowane były konkursy, w których można było pozyskać środki między innymi na stworzenie i rozbudowę portalu internetowego – w ramach działania 8.1, czy też integrację systemów informatycznych partnerów biznesowych – w ramach działania 8.2.
 

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Coraz większa liczba osób zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności. Niemniej, równocześnie z tym pomysłem pojawiają się pytania, jak pozyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności. Istnieje kilka sposobów na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na ten cel. Obecnie największą popularnością cieszą się dotacje regionalne, działanie 6.2, a także 8.1 w ramach PO IG. Fundusze te mogą pozyskać nowo powstałe firmy, mikro i mali przedsiębiorcy.

Dotacje opolskie

Dotacje opolskie- jakie? gdzie? ile? Mikroprzedsiębiorstwa działające na terenie województwa opolskiego bądź przedsiębiorcy chcący założyć działalność gospodarczą mogą skorzystać z dofinansowania w ramach działania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwach organiozwane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Ponadto każdy mikro i mały przedsiębiorca może ubiegać się o dotację w ramach ogólnopolskiego działania 8.1 PO IG, które wspiera powstawanie nowych, innowacyjnych e-usług świadczonych z pośrednictwem Internetu.

Dotacje na rozwój firmy 2012

Zastanawiasz się, gdzie można dostać dotacje na rozwój firmy 2012 roku? Istnieje kilka sposobów na pozyskanie takiego dofinansowania. O dotację na założenie firmy można ubiegać się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL- Działanie 6.2), z Funduszu Pracy, programów regionalnych, jak również w ramach różnych działań z PO IG. Każde z nich z pewnością ułatwi nowym przedsiębiorcom wejście w świat biznesu.

Czy załącza się do wniosku zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu ze składkami i podatkami?

Przy składaniu wniosku POIG 8.1 nie załącza się takich zaświadczeń. Oświadcza się tylko, że nie zalega się ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatkami wobec Urzędu Skarbowego.

Co to są wydatki kwalifikowane i co do nich można zaliczyć?

Za wydatki kwalifikowane uważa się wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji. Wydatki te pomniejszone są o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Wydatki kwalifikowane można podzielić na poszczególne kategorie:
1. Wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Nowe środki trwałe
4. Usługi informatyczne, techniczne, doradcze

Wniosek o dotacje 8.1

Sporządzony w ramach PO IG wniosek o dotacje 8.1 objęty jest dofinansowaniem, którego instytucją zarządzającą jest PARP. Jak sama nazwa instytucji zarządzającej mówi - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - odpowiedzialna jest za organizację działań mających na celu pobudzanie zarówno przedsiębiorczości jak i innowacji, a w związku z tym dofinansowanie nowych przedsięwzięć informatycznych w celu wspierania e-biznesu. Jeżeli planują Państwo sporządzić wniosek w ramach działania 8.1 zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.

Kapitał Ludzki Dotacje

Bardzo ważnym działem na stronie PARP jest zakładka Kapitał Ludzki Dotacje, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące obecnie prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie. W ramach Kapitału Ludzkiego prowadzone są dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach oraz Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty systemowe.

Jak zdobyć dotację PARP 8.1

Jak zdobyć dotację PARP 8.1 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? Na początku ważny jest pomysł. Wprowadzenie na rynek nowej e-usługi, spełniającej wybrane kryteria PARP to kolejna kwestia. W obecnych czasach nie tak łatwo stworzyć coś innowacyjnego, choć niektórym się to udaje i dzięki temu nie tylko uzyskują dofinansowanie, ale także zwiększają zyski z prowadzonej działalności.

Jak rozliczyć się z dotacji

Jak rozliczyć się z dotacji, to dość kluczowa informacja. Wszystko zależy od Wniosku, kwot, lokalizacji projektu, statusu Wnioskodawcy (czy jest VAT-owcem, czy nie). Na to pytanie chętnie odpowiedzą nasi eksperci drogą e-mailową, bądź telefoniczną.

Pages

Subscribe to RSS - 8.1 Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60