You are here

8.1

Dofinansowanie unijne 8.1 wypłaty

Obejmujące dofinansowanie unijne 8.1 wypłaty dotacji, odbywają się w formie refundacji. Oznacza to, że przyznane środki nie są wypłacane początkowo w jednej racie, a w kolejnych transzach, po zakończeniu kolejnych, określonych we wniosku etapach projektu i sprawdzeniu, czy wydatkowanie środków przebiegło zgodnie z planem i wytycznymi UE a także zostało właściwie udokumentowane.

Zakupy w ramach dotacji

Jeżeli chodzi o środki trwałe, ich zakupy w ramach dotacji 8.1, muszą być poprzedzone wystosowaniem zapytania ofertowego do kilku firm, mających w swojej ofercie potrzebny przedmiot, czy sprzęt. Zakup danego urządzenia musi odbyć się u dostawcy, który oferuje najbardziej korzystne warunki, przy tym warto wiedzieć, że zakupione środki trwałe nie mogą być używane, gdyż dotacja umożliwia jedynie zakup nowych środków trwałych.

Wniosek PARP 8.1

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wniosek PARP 8.1, stanowi dokument, w którym zawarte są wszelkie informacje, dotyczące kosztów, jakie Wnioskodawca będzie musiał ponieść w trakcie realizacji projektu. Warto jednak znać szczegółowe zasady zapisywania tych kosztów oraz uzasadniania ich niezbędności w projekcie, ponieważ jest to dokładnie weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu. Nasza firma chętnie udzieli wskazówek, jak umieścić koszty w przebiegu rzeczowo-finansowym projektu.

PO KL 6.2

Młodzi przedsiębiorcy, mający dobry pomysł na biznes, którym brakuje jednak środków na rozpoczęcie działalności, często słyszą o możliwości pobrania środków z UE w ramach działania PO KL 6.2. Jednak często czują się rozczarowani brakiem tej możliwości, ponieważ środki z EFS bardzo szybko się rozeszły i konkursów jest coraz mniej. W ostatnich czasach ogłaszane są bardzo rzadko, ponadto nie mamy pewności, czy na terenie województwa, na którym chcemy założyć działalność, aktualnie działa instytucja, będąca pośrednim beneficjentem działania.

PO IG 8.1

Wspólnota Europejska w ramach Działania PO IG 8.1 oferuje przedsiębiorcom, związanym z branżą informatyczną szereg możliwości, skupionych w okół tematyki prowadzenia e-biznesu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pokrycie 70% (w uzasadnionych przypadkach nawet do 80%) kosztów związanych z wdrażaniem rozwiązań e-biznesowych i wprowadzaniem na rynek nowej e-usługi, świadczonej automatycznie za pomocą Internetu.

Dotacje unijne Warszawa

W wykorzystywaniu środków unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości zdecydowanie prym wiedzie stolica. Po dotacje unijne Warszawa, a raczej jej mieszkańcy, sięgają bardzo chętnie. Przykładowo w Działaniu 8.1 PO IG bardzo łatwo dostrzec, że w każdym naborze niemalże połowa beneficjentów pochodzi właśnie z Mazowieckiego.

8.1 PARP Wnioski

W ramach działania 8.1 PARP wnioski składane są przez Wnioskodawców, w jednej z Regionalnych Instytucji Finansujących. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie PARP. Jednak, aby mieć pewność, że nasz wniosek trafi do odpowiedniej instytucji - po zarejestrowaniu wniosku w generatorze, na podany adres e-mail, każdy Wnioskodawca otrzymuje adres konkretnego, przyporządkowanego do danej lokalizacji RIF.

Dotacje PO IG 8.1

Dotacje PO IG 8.1 wprowadzone przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są coraz częściej doceniane przez przedsiębiorców. Wiele pomysłów, które weszły w życie dzięki dotacjom sprawdza się w praktyce, budując wokół siebie spore społeczności.

Dotacje europejskie 8.1 2012

Szukają Państwo przykładów na dotacje europejskie 8.1 2012? W ramach dotacji w tym roku utworzone zostanie między innymi innowacyjne narzędzie które znacznie ułatwi proces decyzyjny w polskich firmach - system będzie wykorzystywał w praktyczny sposób nasze doświadczenie z zakresu analityki pozwalając podejmować trafne decyzje strategiczne jeszcze zanim pojawią się w dane finansowe. Pomysłów i pozytywnie rozpatrzonych wniosków jest więcej. W kolejnym naborze jeden z nich może należeć również do Państwa.

Działanie PO IG 8.1

Działanie PO IG 8.1 jest działaniem specyficznym, dlatego trudno stworzyć samemu całościowy wniosek o przyznanie dotacji. W naszej firmie szczególną uwagę przykładamy do obszaru, w którym najczęściej pojawiają się negatywne oceny: zgodności z celami działania POIG, jakości wskaźników oraz efektywności ekonomicznej.

Pages

Subscribe to RSS - 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60