You are here

8.1

PO IG 8.1 2012

W ramach PO IG 8.1 2012 Projektodawcy składający wnioski często zastanawiają się jak duże znaczenie dla pozytywnej oceny wniosku ma jego forma ortograficzno-gramatyczna. należy pamiętać, że wniosek to nie matura z języka polskiego. Mogą pojawić się błędy stylistyczne i ortograficzne. Jedynym powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy merytoryczne. Trzeba jednak pamiętać, by nie pojawiły się żadne błędy w nazwie firmy, numerach rejestrowych itp.

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie ma również swoje odpowiedniki. W gospodarkach podobnych do Polski, które wstąpiły do UE w podobnym okresie, a dostęp obywateli do Internetu kształtował się na podobnym poziomie, przeprowadzono kilka działań, mających na celu poprawienie dostępu obywateli do infrastruktury informatycznej oraz rozwój przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do oceny innowacyjności przedsiębiorstw jest odsetek podmiotów wdrażających innowacje produktowe lub procesowe.

Działanie 8.1 2012

Projekty wnioskodawców ukierunkowanych na Działanie 8.1 2012 ciągle są oceniane przez PARP. Lista wniosków zatwierdzonych przez PARP w pierwszym naborze zawiera 111 pozycji, spośród których większość Wnioskodawców pochodzi z woj. mazowieckiego. Jeżeli również chcesz otrzymać dotacje, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Działania 8.1 POIG

W ramach Działania 8.1 POIG przedsiębiorcy poza otrzymaniem funduszy na stworzenie strony, otrzymują też sporą szansę na promocje swojego przedsięwzięcia. W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego nie ma limitów procentowych odnoszących się do wydatków na promocję. Wydatki te są uznawane kwalifikowane zawsze, pod jednym warunkiem - muszą być niezbędne do osiągnięcia założonych celów - głównie jeżeli chodzi o liczbę klientów. Warto pamiętać, że im lepiej zorganizowana akcja promocyjna, tym szybciej usługa trafi do odbiorców.

8.1 którą firmę wybrać?

Działanie 8.1, którą firmę wybrać? Przyszli wnioskodawcy często zadają sobie pytanie, do której z firm konsultingowych wybrać się, aby zwiększyć swoja szansę na pozyskanie dotacji. Wielu doradców działa obecnie na rynku, niestety nie wszystkie mogą pochwalić się pozytywną opinią i dużą liczbą zadowolonych klientów. Nasi pracownicy stanowią wykwalifikowaną kadrę, która od pierwszego naboru w ramach Działania 8.1 interesuje się tą tematyka oraz świadczy pomoc Wnioskodawcom. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

8.1 Projekt

Jakie są kolejne kroki podczas składania wniosku o dofinansowanie? Składany w ramach Działania 8.1 projekt powinien w pierwszej kolejności zostać zarejestrowany na stronie internetowej PARP, w generatorze wniosków 8.1. Następnie po rejestracji takiego wniosku, na adres e-mail przesłany zostaje plik .pdf, zawierający gotową wersje wniosku, którą należy wydrukować, podpisać, a następnie dołączając dokument rejestrowy firmy, dostarczyć do siedziby odpowiedniego RIF.

Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzone są cyklicznie, w kolejnych naborach, które odbywają się kilka razy w roku. Projekt składany w ramach Działania jest pokrywany z pieniężnego wkładu własnego, z zaliczki oraz pozostałych transz pieniędzy przyznawanych przez PARP.

PARP 8.1 dofinansowanie

Przekazywania w ramach programu PARP 8.1 dofinansowanie, przeznaczane jest często na utworzenie portalu internetowego, dzięki któremu użytkownicy otrzymają możliwość wykonania wielu czynności, dotyczących codziennego życia, bez konieczności wychodzenia z domu. Portale często są miejscem, w którym za pomocą komputera można dokonać wielu procesów, jakie do tej pory kojarzyły się z koniecznością odwiedzenia odpowiedniego urzędu, czy też instytucji.

Działanie 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działanie 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - jak samo rozwinięcie tytułu głosi, dotyczy wspierania przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnego biznesu w dziedzinie gospodarki elektronicznej, a więc wprowadzić na rynek innowacyjną e-usługę. Wnioskodawca może otrzymać do 80% dofinansowania, a więc zwrotu wydatków poniesionych w ramach działania. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego.

Podkarpacie Działanie 8.1

Działanie 8.1 dotyczy przedsiębiorców z całej Polski. Niektórych województw dotyczą nieco korzystniejsze warunki udziału. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, Działanie 8.1 prowadzone jest według ogólnych kryteriów, m.in. firma, której przedstawiciele starają się o dofinansowanie, nie może działać na rynku dłużej niż 2 lata. Wnioskodawców, składających wnioski na Podkarpaciu nie dotyczą żadne specjalne warunki, tak jak ma to miejsce w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim i wielkopolskim, gdzie działalność gospodarczą można prowadzić maksymalnie 1 rok.

Pages

Subscribe to RSS - 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60