You are here

Dofinansowanie 2014

Dofinansowanie internacjonalizacja

"Dofinansowanie internacjonalizacja" czyli ogromne możliwości dla wielu polskich przedsiębiorców, jakie stwarzają między innymi Regionalne Programy Operacyjne. W jednym z poddziałań tego programu, konkretnie 1.4.1 "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu" realizowane jest wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Dotacja na internacjonalizację

Dotacja na internacjonalizację jest szansą dla wielu przedsiębiorstw, którą stwarza wiele programów, w tym 1.4 PRPO. Jej celem jest umiędzynaradawianie przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich eksportu, a przez to podniesienie ich konkurencyjności.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.3

Poddziałanie 1.4 .3 czyli "Technologie informatyczno-komunikacyjne MŚP" to projekt realizowany w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych. Ma on na celu wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu poprzez wdrażanie w firmach innowacyjnych technologii.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1

RPO czyli Regionalne Programy Operacyjne w jednym ze swoich poddziałań oferują przedsiębiorcom wsparcie internacjonalizacji oraz eksportu. Mowa tu o poddziałaniu 1.4.1 RPO "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu", realizowanym w ramach pierwszej osi priorytetowej "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka". Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1 jest przeznaczone dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które spełnią wymagane warunki.

Działanie 1.4.3

Działanie 1.4.3 RPO to kolejna możliwość dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć swoje produkty i usługi na zagraniczne rynki. Podobnie jak całe działanie 1.4, celem tego poddziałania jest wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu.

Działanie 1.4.3 " Technologie informatyczno-komunikacyjne w działalności MŚP" ma za zadanie wsparcie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w celu: wejścia na nowe rynki, rozszerzenia działalności oraz usprawnienia procesów zarządczych.

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP

Głównym celem Poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie. Ma to się bezpośrednio przełożyć na umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki, prowadzące z kolei do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu

Poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu, to program działający na terytorium województwa podlaskiego. Zakłada on otrzymanie dofinansowania w wysokości nawet 70-80% szacowanych kosztów inwestycji. Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc uzyskać można na inwestycję w środki trwałe (urządzenia, maszyny, wyposażenie itp.), wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania). warunkiem jest, aby wymienione wartości i środki związane były z:
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
- wprowadzeniem nowych produktów lub usług;

Działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Wybory projektów, które wpisują się w działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej będą przeprowadzane w trybie konkursowym. Typy przedsięwzięć, których beneficjentami są mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa obejmują:

Jak pozyskać fundusze unijne

Jeśli często zastanawiasz się jak pozyskać fundusze unijne, nie wiesz skąd czerpać informacje na temat trwających konkursów, to skontaktuj się z nami. Nasi eksperci bardzo dobrze znają się na wszystkim, co związane jest z dotacjami i ich pozyskiwaniem. Chcąc otrzymać prawdziwe, aktualne informacje po prostu do nas zadzwoń, a nasi fachowcy udzielą ci porad, pomogą wybrać odpowiedni program i napiszą wniosek o dotację.

Pomoc w rozliczaniu dotacji

Po otrzymaniu dotacji zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonanego zadania publicznego. Rozliczenie dotacji dzieli się: ze względu na rodzaj kosztów, gdzie szacuje się poniesione wydatki związane z realizacją zadania oraz ze względu na źródło finansowanie, gdzie należy uwzględnić źródła i wysokości kosztów z realizacji zadania.

Nie należy to do łatwych czynności, dlatego warto zadać sobie pytanie: czy nie jest mi potrzebna pomoc w rozliczeniu dotacji? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, a rozliczenie z dofinansowania nie będzie dla Ciebie problemem.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie 2014

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60