You are here

Dofinansowanie 2014

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE jest jednym z programów unijnych, którego inicjatorem jest Komisja Europejska oraz grupa kapitałowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oznacza dosłownie: “Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Program unijny LIFE

Program unijny LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, finansującym projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Stanowi kontynuację “LIFE +” , który funkcjonował w latach 2007-2013.

LIFE składa się z dwóch dedykowanych podprogramów, takich jak: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Został on stworzony w celu dbania o ochronę środowiska. Jego głównymi zadaniami są kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w celu zapobiegania zmiany klimatu.

Program LIFE

Program LIFE jest instrumentem dedykowanym wyłącznie środowisku i jego ochronie. LIFE jest kontynuacją programu LIFE+ który był realizowany w latach 2007-2013.

Beneficjentami tego programu są przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz administracja publiczna.

Program LIFE wpiera działania na rzecz środowiska oraz klimatu. Do priorytetów programu należą obszary Natura 2000 oraz woda, odpady i powietrze.

Rozwój przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie mazowieckim możliwy będzie dzięki realizacji programu regionalnego oraz poszczególnych programów krajowych finansowych z udziałem funduszy unijnych jakie pozyskała Polska na realizację nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

RPO małopolskie

RPO małopolskie jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego realizowany w Polsce w latach 2014-2020 przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy

Dzięki pomocy unijnej wiele przedsiębiorstw rozwinęło się oraz zwiększyło zakres oferowanych przez siebie usług. Czego to jest skutkiem? Z całą pewnością nie tylko wzrost gospodarczy, ale także odbija się to na prestiżu życia społecznego.

Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy? To proste wystarczy zakwalifikować się do beneficjentów dotacji oraz sporządzić odpowiedni wniosek. Głównie dotacja na rozwój firmy skierowana jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które po zastrzyku pieniędzy zwiększą swoją efektywność.

Dotacje bezzwrotne dla małych firm

Ubiegając się o dotacje bezzwrotne dla małych firm, wiedzieć powinieneś, że to właśnie dzięki nim możesz doprowadzić do zwiększenia efektywności swojego przedsiębiorstwa oraz liczyć na szybki wzrost środków finansowych. Jednakże wcześniej musisz zacząć od wypełnienia wniosku, w tym zakresie możesz liczyć na naszą pomoc. Z nami z pewnością masz większe szanse na pozyskanie dotacji unijnych, które przybliżą Cię do realizacji celu.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem oraz do współpracy.

Pomoc unijna na rozpoczęcie działalności

Bardzo istotne dla rozwoju Polski jest wzbogacanie jej w nowe firmy i przedsiębiorstwa. Sporo inwestorów obawia się jednak otworzenia własnego biznesu ze względu na wysokie koszty. Przydatna może się więc okazać pomoc unijna na rozpoczęcie działalności.

Pieniądze z Unii kierowane są do każdego, kto spełni wymagania danego programu i konkursu. Mogą oni otrzymać pieniądze np. na zakup sprzętu, czy szkolenie pracowników. Dzięki takiemu dofinansowaniu mają szansę na innowacyjne usługi i sukcesywne efekty.

Dodatki unijne

Wielu przyszłych lub funkcjonujących już przedsiębiorców musi dobrze rozplanowywać wszelkie kwestie budżetowe. Często zdarza się, że finanse jakie posiadają, nie wystarczają by ich działalność mogła prawidłowo funkcjonować. Z pomocą przychodzą więc dodatki unijne.

Na lata 2014-2020 Unia Europejska zaplanowała szczególnie dużo programów operacyjnych, które mogą przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi życia Polski i obywateli. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z różnych projektów i programów, których działania i poddziałania z pewnością oferują coś dla każdego.

Dofinansowanie UE dla firm

Wiele obecnych firm spotyka się z problemami finansowymi i zamyka swoją szansę na rozwój. Dlatego by zapobiec takim sytuacjom, powstała alternatywa taka jak dofinansowanie UE dla firm.

Dzięki takim środkom, przedsiębiorcy mogą ulepszyć wiele struktur swojej działalności. Pieniądze mogą zostać przeznaczone np. na zakup sprzętu, szkolenia pracowników, czy inne działania innowacyjne.

Aby dofinansowanie UE dla firm trafiło właśnie w Twoje ręce- koniecznie skontaktuj się z naszymi przedstawicielami i skorzystaj z pomocy pozyskania dotacji!

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie 2014

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60