You are here

Dofinansowanie 2014

Kreatywna Europa 2014 - 2020

Kreatywna Europa 2014 – 2020 to program operacyjny realizowany podczas nowej perspektywy finansowej przez Komisje Europejską wspierający sektory kultury, filmu. Projekt w dużym stopniu jest kontynuacją programu działającego w latach 2007-2013 Kultura i MEDIA.

Program COSME

Program COSME należy do grupy programów realizowanych w latach 2014-2020. Kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

Dofinansowanie w ramach COSME

COSME Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020.

Głównymi celami tego programu są:
- rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności tych z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP),
- krzewienie kultury przedsiębiorczości,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP, dzięki instrumentom finansowym,
- wspieranie MŚP.

COSME

COSME jest programem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP. Pełna nazwa to Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs. Program COSME jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który jest jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego działającego w latach 2007-2013.

Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, obywatele pragnący założyć własną działalność oraz administracja publiczna.

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno – gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił Strategię Lizbońską (realizowaną od 2000 r. i zmodyfikowaną 5 lat później). Europa 2020 ma na celu osiągnąć wzrost gospodarczy poprzez:

- skuteczne inwestycje w edukację, badania naukowe i innowacje,
- włączenie społeczne – tworzenie nowych miejsc pracy i walka z ubóstwem,
- wykorzystanie gospodarki niskoemisyjnej.

Beneficjenci programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) ma za zadanie promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Powinien on także zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa wraz z poprawą warunków pracy.
Program ten dzieli się na trzy osie priorytetowe:

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020 to projekt, który ma na celu wsparcie zatrudnienia oraz rozwój polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie krajów Unii Europejskiej. Program ten podzielony został na trzy osie priorytetowe, które mają za zadanie wykonanie określonych celów tematycznych:
- zmodernizować zatrudnienie i stosowaną politykę społeczną w taki sposób aby walczyć z bezrobociem, poprawić warunki pracy a także stworzyć odpowiednią opiekę społeczną i przeciwdziałać wyłączeniu społecznemu,

Niska emisja Kraków

Niska emisja Kraków to ważna kwestia, ponieważ wiemy, jak znaczące jest dla nas ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście Kraków. Jest to poważny problem, z jakim nie tylko małopolska zmaga się od jakiegoś czasu. Dotacje z zakresu zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska mogą być udzielane na realizację takich zadań jak:
- trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- ogrzewanie olejowe,
- odnawialne źródło energii,

Jak wypełnić wniosek dotacyjny

Pozyskanie dotacji często stanowi dla przedsiębiorcy jedyną możliwość rozwoju działalności. Lata 2014-2020 szczególnie obfitują w nowe ciekawe programy operacyjne, z których warto korzystać.

Podstawą do uzyskania dotacji jest jednak prawidłowo sporządzony wniosek. Nie każdy niestety wie jak wypełnić wniosek o dotacje. Cały proces jego tworzenia często stanowi dla kandydata największy problem. Dlatego nie warto obciążać się obowiązkiem samodzielnego przechodzenia przez ten etap. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy mogą to zrobić za Ciebie!

Jak dostać dotacje z UE

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, w jaki sposób zapewnić swojej firmie aktywny rozwój. Oczywiste jest, że do większości działań potrzebne są nakłady finansowe. Nasuwa się więc pytanie dotyczące tego, jak dostać dotacje z UE?

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie 2014

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60