You are here

Dofinansowanie 2014

Pozyskiwanie dotacji unijnych POIR

Jednym z programów jakie będą realizowane w związku z wykorzystaniem przez Polskę funduszy nowej perspektywy finansowej jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To projekt, który będzie miał na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Pozyskiwanie dotacji unijnych POIR będzie możliwe na takie przedsięwzięcia jak:
- projekty B+R przedsiębiorstw,
- prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,
- sektorowe programy B+R,
- wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
- wspieranie transferu technologii,

Cele tematyczne 2014-2020

Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fundusze przeznaczone na perspektywę 2014-2020 będą miały za zadanie głównie wzmocnić i wykorzystać gospodarcze i społeczne potencjały, aby poprawić jakoś życia ludzi. Ten podstawowy cel realizowany będzie w obszarze konkurencyjnej gospodarki, spójności gospodarczej i społecznej a także, aby otrzymać sprawne i efektywne państwo.

Państwa członkowskie, które przygotowują zasady podziału funduszy, będą musiały uwzględnić 11 celów.

UE dotacje poir warszawa

Kto z nas nigdy nie myślał o założeniu własnej działalności? Chyba nie ma takich osób. Któremu przedsiębiorcy nie przeszło przez myśl, aby rozwinąć firmę już działającą? Takiego również ciężko znaleźć. Nie bez powodu jako społeczeństwo posiadające ogromny potencjał rozwojowy, otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej wsparcie opiewające na kwotę ok.83 mld euro. Stolica bez wątpienia jest miastem, gdzie wiele osób chciałoby założyć swoją działalność gospodarczą.

Napisanie wniosku o dotacje

Najważniejszym krokiem podczas starań o dotacje jest napisanie odpowiedniego wniosku dotacyjnego. Aby prawidłowo przygotować się do tego procesu należy przede wszystkim zapoznać się z ofertą realizowanych konkursów oraz z ich wymogami. Warto skoncentrować się na najwłaściwszym napisaniu wniosku, ponieważ to on w głównej mierze decyduje o tym, czy dany projekt zostanie zaakceptowany.

Dofinansowanie na innowacje 2015

Pozyskanie dofinansowania na innowacje 2015 możliwe jest dzięki wielu projektom. Należy szczególnie zwrócić uwagę na projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 oraz unijny program Horyzont 2020. Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich kilku lat Unia bardzo angażuje się w rozwijanie i pobudzanie innowacyjnej gospodarki. Oferuje ona środki o znacznej wysokości, które mają na celu pomóc przedsiębiorcom w unowocześnieniu własnego biznesu.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2 kwietnia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorców”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” trwający od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działają w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój przeznaczone na lata 2014-2020.

Poddziałanie 1.1.1 POIR

Do grona krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020 zaliczamy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

POIR 2014 2020 - poddziałanie 1.1.1

POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) jest jednym z programów krajowych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020. Jednym z jego poddziałań jest poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, czyli tzw. “szybka ścieżka”.

Pozyskanie dotacji z działania 1.1.1 NCBiR

Wystartował pierwszy konkurs w 2015 roku w ramach POIR- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs dotyczy firm z sektora MSP. Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” , poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Fundusze do rozdysponowania w tej kwestii wynoszą 1,6 mld złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Nowe programy unijne 2014

Ruszają kolejne nabory wniosków o dotacje, które zapewniły nam nowe programy unijne 2014.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie 2014

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60