You are here

Dofinansowanie UE

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO Województwa Mazowieckiego

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO Województwa Mazowieckiego skupia się wokół mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są one bowiem bardzo ważne dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności.

Rozwój MSP w dużej mierze zależy od inwestycji. Przeprowadzono jednak badania, które wskazały, że podmioty te nie posiadają wystarczających zasobów własnych środków, które mogłyby na inwestycje przeznaczyć. Dlatego też będą mogły pozyskać na ten cel wsparcie unijne. Możliwy będzie też zakup nowych maszyn, urządzeń, oprogramowań, aby unowocześnić wyposażenie w firmie.

Dotacje z UE dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego

Przedsiębiorco! Czas zacząć działać! Skieruj swoje myśli na dotacje z UE dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego! Dlaczego? To możliwość na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój działalności. Celem każdego przedsiębiorcy jest osiągnięcie sukcesu firmy, a to możliwe jest wyłącznie poprzez jej nieustanny rozwój. Jeżeli więc masz możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy, które pomogą Ci zrealizować ten cel, to dlaczego z tego nie skorzystać?

Działanie 1.5 RPO dla województwa mazowieckiego

Działanie 1.5 RPO dla województwa mazowieckiego zostało stworzone w celem zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to bowiem podmioty, od których w dużym stopniu zależy poprawa spójności społecznej i gospodarczej na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Rozwój przedsiębiorczości RPO WM

Rozwój przedsiębiorczości RPO WM został ukierunkowany na podniesienie konkurencyjności wśród przedsiębiorstw poprzez wywiązanie się z inwestycji, które swoim zasięgiem obejmują środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których działaniem będzie:
- tworzenie nowych firm,
- ulepszanie istniejących firm,
- wprowadzenie nowych produktów,
- nabywanie środków trwałych od zlikwidowanych przedsiębiorstw.

Nabór wniosków 1.5 RPO mazowieckie

W ostatnich dniach w Internecie pojawia się wiele pytań, z którymi wiążę się nabór wniosków 1.5 RPO Mazowieckie. Głównie pytają Państwo o termin, miejsce i sposób składania wniosków. W związku z tym postanowiliśmy w jednym miejscu zgromadzić dla Państwa odpowiedź na każde z tych zagadnień.

Schemat 1.5 RPO WM

31 lipca - 31 sierpnia to termin, w którym trwa nabór wniosków na dofinansowanie dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim. Poniżej przedstawiamy schemat 1.5 RPO WM.

  • Cel programu
  • Działanie ma na celu wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz MSP przez dostosowanie ich do warunków rynkowych, zagwarantowanie dostępu do technologii, systemów certyfikacji i jakości. Zamierzeniem jest także rozwój przedsiębiorczości.

  • Beneficjenci programu
  • O dotacje ubiegać mogą się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie dla firm w województwie mazowieckim

Od 31 lipca 2014 roku ruszył nabór wniosków na dofinansowanie dla firm w województwie mazowieckim w ramach działania 1.5 RPO. Trwać on będzie do 31 sierpnia, dlatego jeśli chciałbyś sięgnąć po środki unijne, śpiesz się!

Działanie 1.5 RPO

Działanie 1.5 RPO jest działaniem wobec województwa mazowieckiego, które ma na celu wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie tego zamierzenia? Dzięki dostosowaniu wymienionych przedsiębiorstw do wymogów rynkowych, zwiększenia ich dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji oraz jakości.

Pisanie wniosków unijnych

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie na piec? A może jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swoją firmę, wprowadzać nowe technologie, wdrażać pomysły innowacyjne, zatrudnić więcej pracowników? Lub tez pracujesz w jednostce naukowej i chcesz pozyskać dofinansowanie na nowe doświadczenia? Obecnie jest sporo programów unijnych, z których może skorzystać wiele osób aby realizować różnorodne przedsięwzięcia. Możesz osiągać wyznaczone cele, korzystając przy tym ze środków publicznych, więc nie ponosisz żadnych kosztów lub ponosisz je tylko częściowo.

Dotacja na ogrzewanie ekologiczne

Ogrzewanie budynków za pomocą pieca węglowego jest bardzo niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprawia, że nasze powietrze jest bardziej zanieczyszczone, przez co coraz więcej ludzi choruje. Szczególnie zagrożone jest miasto Kraków. Przeprowadzone tam badania wykazały bardzo niepokojące wyniki, dlatego też władze miasta postanowiły temu zapobiec i zleciły obowiązek modernizacji ogrzewania. Już od 2018 roku wejdzie całkowity zakaz korzystania z pieców węglowych.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60