You are here

Dofinansowanie UE

Program Operacyjny WER

Program operacyjny WER (Wiedza Edukacja Rozwój) powstał, aby zwiększyć poziom zatrudnienia i poziom spójności społecznej oraz by ulepszyć funkcjonowanie administracji publicznej. Interwencja na poziomie krajowym będzie skupiać się wokół rozwiązań systemowych, projektów pilotażowych i działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.

Kwota przeznaczona na program operacyjny WER wynosi 4419, 3 mln euro.
Realizacja projektu opiera się na czterech celach tematycznych. Są to:

Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje z unii europejskiej to nic innego jak narzędzia służące realizacji polityki spójności, której głównym celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między regionami UE poprze pomoc słabiej rozwiniętym sektorom gospodarczym. Ponieważ nasz kraj w wielu dziedzinach nie dorównuje standardom europejskim, nasi przedsiębiorcy korzystać mogą z wielu możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Zadaniem funduszy regionalnych jest zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki w stosunku do innych państw czy zmniejszenie poziomu bezrobocia.

POIR Dotacja Unijna

W latach 2014 - 2020 pojawi się wiele dotacji unijnych, wśród nich znajdą się oczywiście dotacje na POIR, który przez wielu uważany jest za najbardziej ambitny program operacyjny. Zastąpił on Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z lat 2007 - 2013.
Do kogo jest kierowany?

Pomoc w dotacjach unijnych

Niemal każdy przedsiębiorca marzy o dodatkowych pieniądzach dla swojej firmy. Wielu ma już przygotowane projekty, które są gotowe do realizacji, jednak brakuje funduszy na rozpoczęcie działań. W obecnych czasach podejmowanie kredytów jest bardzo ryzykowne, dlatego właściciele decydują się na nie w ostateczności.

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania w ramach programu niskiej emisji w Krakowie

W ramach Projektu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa można uzyskać liczne dofinansowania na wymianę pieców węglowych na piece EKO oraz na podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Związane jest to z faktem, iż Kraków jest miastem bardzo zanieczyszczonym, w powietrzu unosi się wiele szkodliwych i niebezpiecznych dla naszego zdrowia pyłów i gazów.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60