You are here

Dofinansowanie

Nabór wniosków w ramach działania 1.2.1.

Nabór wniosków w ramach działania 1.2.1 ciągle jeszcze trwa, a więc przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska ciągle mają jeszcze szansę. Wystarczy tylko skontaktować się z naszą firmą, a pomożemy pozyskać dotację z tego programu. Zainteresowanych zapraszamy więc do kontaktowania się z naszymi specjalistami.

Nabór wniosków w ramach działania 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego to ogromna szansa. Wykorzystaj ją!

Nabór wniosków z programu 1.2.1

Podziałanie 1.2.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to kolejna z licznych szans dla przedsiębiorców, z tego województwa. Nabór wniosków ciągle jeszcze trwa, a więc szansa nadal istnieje. Wystarczy tylko sporządzić wniosek i już można skorzystać z możliwości, jaką stwarza UE.

Poddziałanie 1.2.1

Podziałanie 1.2.1 "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" to kolejna szansa dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej mogą jedynie jednostki z Dolnego Śląska lub Ci, którzy to właśnie na jego terenie pragną realizować projekt unijny.

Dofinansowanie z projektu jest bardzo duże, lecz zależne od wielkości jednostki, która się o nie stara. Jednak pula środków przeznaczonych na realizacje to kilkadziesiąt milinów złotych. Jest więc o co się strać.

Doradztwo unijne

W pozyskiwaniu dotacji unijnych bardzo ważne jest fachowe doradztwo. Niezmiernie istotne jest by znać się na procedurach pozyskiwania funduszy europejskich oraz rodzajach i kryteriach programów europejskich. Dla przeciętnego człowieka, który nie zajmuje się tym osobiście, jest to bardzo trudne. Dlatego też podczas ubiegania się o dotacje tak ważne jest, by skorzystać z pomocy specjalistów z tej dziedziny.

Działanie PI 3.2

Działanie PI 3.2 to wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Jego celem szczegółowym jest wzmocnienie działalności proeksportowej przedsiębiorstw. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R realizowane jest w ramach III Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

Programy unijne Małopolska

Programy unijnej na lata 2014-2020 w Małopolsce realizować będą głównie Regionalne Programy Operacyjne. To one w najnowszej perspektywie finansowej będą spełniać ważne zadania, takie jak wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz dofinansowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Dotacje na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw

Internacjonalizacja i wsparcie eksportu jest jednym z priorytetów działań funduszy europejskich. Świadczy o tym różnorodność i ilość programów, nastawionych na realizacje tych zadań. Jednym z nich jest 1.4. RPO, który wspiera wdrażanie produktów i usług, a także europejskich przedsiębiorstw na rynki docelowe.

III oś priorytetowa POIR

III oś priorytetowa POIR

III oś priorytetowa POIR ma na celu:
-spotęgować finansowanie innowacyjności w działaniach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystując kapitał podwyższonego ryzyka,
-zwiększyć dynamiczność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia innowacyjnej działalności,
-wpłynąć na zwiększenie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

III oś priorytetowa POIR wspiera realizację projektów realizowanych na terenie całej Polski, uwzględniając charakterystyczne kryteria dotyczące umacniania nowatorstwa.

PARP działanie POIR

PARP to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czym więc zajmuje się PARP? Jest to agencja rządowa podlegająca ministrowi do spraw gospodarki. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucje zajmującą się tworzeniem otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Agencja ta zajmuje się kilkoma działaniami takimi jak POIR, POWER oraz POPW. Największym z nich jest jednak POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Działanie 1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 stworzone zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz I osi priorytetowej stawiającej na wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Program ten kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna kwota dofinansowania to 100 000 zł, a maksymalna- 6 000 000 zł. Małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na sfinansowanie aż do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a średni przedsiębiorcy do 60%.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60