You are here

Dofinansowanie

Poddziałanie 1.4.1 wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, których interesuje ekspansja na rynki zagraniczne mogą starać się o dofinansowanie z Unii w ramach ogłoszonego właśnie konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego poddziałanie 1.4.1. wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Beneficjentami tego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aby być brane pod uwagę muszą wypełnić co najmniej dwa działania z listy wskazanej przez Instytucję Zarządzającą, z których przynajmniej jedno musi dotyczyć listy działań obowiązkowych.

Pisanie wniosków o dotację na piec gazowy w mieście Kraków

Czas zacząć pisanie wniosków o dotację na piec gazowy Kraków. Termin rozstrzygnięcia konkursu zbliża się nieubłaganie i każdy dzień nas do niego przybliża. Warto więc zastanowić się, czy chcemy skorzystać z pomocy jaką oferuje nam miasto Kraków w postaci dofinansowania do zamiany pieca węglowego na piec gazowy i jeśli tak, to podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki.

Dotacje europejskie UE

Polska otrzymała na lata 2014-2020 bardzo duże wsparcie finansowe od UE. Dotacje europejskie UE mają pomóc w rozwoju kraju i zapewnić mu innowacyjność.

Przedsiębiorcy dotacje europejskie UE będą mogli uzyskać w ramach kilku programów. Jednymi z bardziej znanych są PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, czy Regionalne Programy Operacyjne. Dotacje europejskie UE pozyskiwane są na drodze postępowania dotacyjnego. Kandydaci muszą przejść przez procesy takie jak: wybór konkursu, stworzenie biznesplanu, napisanie wniosku i jego terminowe złożenie.

RPO województwo małopolskie 2014-2020

Z końcem 2014 roku Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja tego programu pochłonie prawie 3 mld euro. Kwota ta jest wyższa niż w ubiegłej perspektywie 2007-2013. Na program składa się 13 osi priorytetowych, wśród których wymienić można między innymi: Gospodarkę wiedzy, Infrastrukturę transportową, Przedsiębiorczą Małopolską czy Rewitalizację przestrzeni regionalnej.W ramach Infrastruktury transportowej przewidywane dofinansowanie wynosi 390, 5 mln euro.

Pozyskanie kapitału venture capital

Pozyskanie kapitału venture capital wiąże ze sobą konieczność utworzenia odpowiedniego biznesplanu. To właśnie dzięki tym funduszom małe, ale prężnie funkcjonujące spółki mogą zwiększyć swoją działalność. Przedsiębiorstwa chcący otrzymać wsparcie VC muszą posiadać dobrą kadrę kierowniczą, ich oferta produktów / usług jest znacznie lepsza niż konkurencji oraz posiadają znaczny udział w rynku.

Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Dofinansowanie eksport

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 opracowała wiele programów krajowych oraz regionalnych, których głównym celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorstw. W najbliższych latach dużo uwagi będzie poświęconych na eksport.

O dofinansowanie eksport mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które działają w sektorze wysokiej techniki, muszą prowadzić działalność gospodarczą, która wymaga dostępu do światowych rynków, a także usługi w danej firmie muszą wytwarzać produkty o charakterze innowacyjnym.

Pomoc w zakresie realizacji i rozliczenia projektu

Wielu przedsiębiorców decyduje się na rozwój swojej działalności poprzez zdobycie dotacji unijnej. Sam fakt jej otrzymania nie oznacza jednak, że działania dotacyjne się skończyły.

Wsparcie internacjonalizacji

W ramach PO IR(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), przewidziano dofinansowania wspierające rozwój działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw w ramach polityki spójności. Wsparcie internacjonalizacji skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw. Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy gospodarczej jest ważne dla wzmocnienia rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Wsparcie internacjonalizacji zwiększy efektywność wsparcia na rozwój eksportu.

Rozliczenie uzyskanych dotacji

Wielu przedsiębiorców, którym udało się przejść przez trudny okres uzyskiwania dotacji oraz zakończyć go z sukcesem, nie może tylko cieszyć się pozyskanymi środkami.

Obowiązkiem, który ich jeszcze dotyczy jest rozliczenie uzyskanych dotacji. Jednak wielu z nich zastanawia się jak prawidłowo tego dokonać. Działanie to wymaga bardzo dokładnego przygotowania informacji na temat działalności oraz rozporządzania otrzymanymi środkami. Należy uwzględnić wszystkie wymagane dokumenty oraz wykazać, że pieniądze wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020 – realizowane są zarówno na szczeblu krajowym, jak również na szczeblach regionalnych.
Na szczeblu krajowym główne wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), natomiast na szczeblach regionalnych wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla danego województwa.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60