You are here

Dofinansowanie

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu unijnego podmioty gospodarcze będą mogły pozyskać z:

1. 6 programów krajowych:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
Program Operacyjny Cyfrowa Polska,
Program Operacyjny Polska Wschodnia,
Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
2. 16 programów regionalnych realizowanych w każdym z województw Polski.

Wyszukiwarka dotacji

Na lata 2014-2020 Unia zaplanowała bardzo dużą ilość projektów i programów, z których mogą korzystać obywatele. Każdy z programów składa się z licznych działań i poddziałań, co znacznie może utrudnić wybór jednego z nich.

Ubieganie się o dofinansowanie

Jednym z częstych czynności większości przedsiębiorców jest ubieganie się o dofinansowanie. Jeżeli zostanie im ono przyznane, wówczas dostają dużą szansę na rozwój działalności.

Ubieganie się o dofinansowanie składa się jednak z kilku istotnych elementów. Na początku przedsiębiorca powinien zapoznać się z listą konkursów realizowanych w ramach danego dofinansowania. Kolejno istotnym krokiem jest sporządzenie biznesplanu oraz skonfrontowanie go z wytycznymi programu. Najważniejszym etapem jest napisanie odpowiedniego wniosku dotacyjnego i jego terminowe złożenie.

Ubieganie się o dofinansowanie POIR

Od 2014 roku w życie wchodzi nowy program operacyjny Unii Europejskiej. PO Inteligentny Rozwój będzie miał na celu, wzrost zapotrzebowania na rozwój i badania. O dofinansowanie w jego ramach starać się, będą mogli przedsiębiorcy (szczególnie ci mali i średni), jednostki badawczo-naukowe, instytucje z otoczenia biznesu.

Fundusz Łącząc Europę

CEF (z angielskiego Connecting Europe Facility) zwany również jako Fundusz Łącząc Europę, to program wspierający rozwój sieci transportowej, energetycznej i komunikacyjnej. Środki przeznaczone na ten cel można wykorzystać w latach 2014-2020 na budowę i modernizację infrastruktury z zakresu transportu, energetyki, telekomunikacji. Wynoszą one ok. 26 mld euro.

Kto może starać się o dofinansowanie unijne

Wiele osób z dużym potencjałem przedsiębiorczym mogłoby otworzyć dobrze prosperujące własne działalności. Jednak na taki krok potrzebne są duże środki finansowe, a większość z nich nie wie kto może starać się o dofinansowanie unijne. W związku z tym zaprzestają oni jakichkolwiek starań w tym kierunku.

Nabory wniosków dotacje

Bardzo istotnym dla każdego przedsiębiorcy elementem sprawnego funkcjonowania działalności jest odpowiednio wysoki fundusz. Dlatego opcją najbardziej dla niego korzystną jest dotacja.

Podczas procesu pozyskiwania dotacji istotnym, oprócz zapoznania się z wytycznymi poszczególnych konkursów i sporządzeniem wniosku elementem, jest dbanie o terminy określające nabory wniosków dotacje. Żaden pomysłowo i prawidłowo stworzony projekt nie weźmie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, jeżeli zostanie złożony po terminie.

Program unijny COSME

Program unijny COSME (Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs) jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który działał w latach 2007-2013. COSME jest instrumentem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

O dofinansowanie w ramach tego programu mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), obywatele pragnący założyć swoje przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna.

Kto może ubiegać się o dotacje z UE

Na lata 2014-2020 Polska zaplanowała wiele projektów i programów na dofinansowanie różnych sfer działalności. Jednak kto może ubiegać się o dotacje z UE?

Odpowiedź brzmi: każdy z ciekawym pomysłem na rozwój! Wystarczy zapoznać się z listą obecnych programów i dowiedzieć się kto może być ich beneficjentem, gdyż dotyczą one różnych gałęzi gospodarki. Potem wystarczy już tylko sporządzić odpowiedni wniosek i oczekiwać jego oceny.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, kto może ubiegać się o dotacje z UE, koniecznie skontaktuj się z naszymi przedstawicielami.

Jak pozyskać dotacje unijne na rozwój firmy

W Polsce w ostatnich latach nastąpił duży wzrost różnego rodzaju działalności gospodarczych. Wiele z nich funkcjonuje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jednak znaczna część próbuje dopiero za nimi nadążyć.

Zastanawiają się więc oni jak pozyskać dotacje unijne na rozwój firmy. Otóż, nie jest to nic skomplikowanego. Wystarczy jedynie zapoznać się z listą dostępnych programów operacyjnych oraz realizowanych w ich ramach konkursów. Kolejnym krokiem jest stworzenie biznesplanu, napisanie wniosku oraz złożenie go w odpowiednim terminie.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60