You are here

Dofinansowanie

Dotacja z programu Horyzont 2020

Horyzont 2020 to jeden z największych programów operacyjnych na rzecz badań naukowych i technologii. Unia Europejska przeznaczyła na niego fundusz wynoszący niemalże osiemdziesiąt miliardów euro.

Dotacja z programu Horyzont 2020 przeznaczona jest dla:
- naukowców, zespołów i jednostek badawczych,
- instytucji z sektora nauki i przemysłu,
- podmiotów prywatnych i publicznych,
- mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
- podmiotów posiadających osobowość prawną.

Wniosek o dofinansowanie Horyzont 2020

Konkursy w programie Horyzont 2020 są już otwarte!
Jest to największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych innowacji w Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Fundusze na tą kwestię osiągnęły zadziwiającą sumę 80 mld euro. Pieniądze te na pewno przyniosą ogromne korzyści. Polska jest krajem, który w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej jest słabo rozwinięty technologicznie. Podwyższenie innowacji może temu zaradzić.

Pisanie wniosków do działania Horyzont 2020

Lata 2014-2020 obfitują w różnego rodzaju programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest to dobry czas dla przedsiębiorców chcących rozwinąć swoje przedsiębiorstwa. Dlatego nie powinni zwlekać, tylko czym prędzej zabrać się za sporządzanie wniosków dotacyjnych. My osobiście polecamy pośpieszne pisanie wniosków do działania Horyzont 2020.

Dofinansowanie z programu Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem przeznaczonym na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażanym przez Komisję Europejską.

Nabór wniosków program 1.1.1 POIR

Jednym z konkursów, jakie ruszyły w ostatnim czasie jest nabór wniosków program 1.1.1 POIR przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla firm działających na terenie Polski z uwzględnieniem mikro małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunkami wzięcia udziału jest m.in. dobrze sporządzony wniosek i wpis do tak zwanej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przedstawiający innowacyjne produkty i działania badawcze pozwalające na polepszenie sytuacji podmiotu gospodarczego poprzez zwiększenie jego efektywności i rozszerzenie rynków zbytu.

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1 może odbyć się tylko pod warunkiem złożenia wniosku elektronicznego o pomoc finansową za pomocą systemu informatycznego IP oraz uregulowania formalności związanych z wpisem do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Przedsiębiorstwa składające wniosek muszą określić wartość dofinansowania i uwzględnić w nim również poziom kosztów kwalifikowanych projektu: minimalnych i maksymalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może być niższa niż 2 mln złotych.

Dofinansowanie z działania 1.1.1

PRZEDSIĘBIORCO JUŻ 4 MAJA RUSZYŁY NABORY NA DOFINANSOWANIE Z DZIAŁANIA 1.1.1, NIE CZEKAJ DŁUGO – SPORZĄDŹ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!

2 kwietnia 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój trwający od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku. Instytucja zwraca się z tą pomocą do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na innowacyjność i prace związane z rozwojem swojego przedsiębiorstwa.

Działanie 1.1.1 w 2015 roku

Działanie 1.1.1 w 2015 roku trwać będzie od 4 maja do 31 grudnia. Przeznaczone będzie dla firm, u których średnioroczny obrót nie przekroczył 50 mln EURO, a średnioroczne zatrudnienie nie było wyższe niż 250 osób.

Dotacje na badania rozwojowe

Dotacje na badania rozwojowe organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za pomocą Poddziałania 1.1.1 skierowane są do przedsiębiorstw zakwalifikowanych jako mikro, małe i średnie firmy.

Poddziałanie 1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Jaki jest cel?
Celem jest podniesie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

NCBR jest pierwsza instytucją publiczną w Polsce wprowadzającą rynkowy system wsparcia, który redukuje formalności do minimum i skraca czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W kwietniu 2014 r. ogłoszono pierwsze wyniki naboru na dofinansowanie projektów celowych. Dofinansowanie otrzymało 115 projektów (zakres wysokich i średnich technologii) - wyniosło ono 254 mln zł.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60