You are here

Dofinansowanie

Nabór wniosków w ramach działania 4.1.4 POIR

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 4.1.4 POIR. Działanie to nosi pełną nazwę “Projekty aplikacyjne” i będzie realizowane w latach 2014-2020. Jego celem jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Nabór wniosków w ramach działania 4.1.4 POIR przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

PO inteligentny rozwój 4.1.4 Projekty aplikacyjne

PO Inteligentny Rozwój 4.1.4 Projekty aplikacyjne to kolejny z programów w ramach którego, można się starać o dofinansowanie w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dotacje z tego poddziałania skierowane są dla konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, które składają się z nie więcej niż 5 członków, pośród których 50% stanowią przedsiębiorstwa.

1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla Województwa Podlaskiego

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla Województwa Podlaskiego to okazja dla instytucji otoczenia biznesu, działających na terenie województwa Podkarpackiego. Mogą one pozyskać dofinansowania na projekty, wspierające zakup usług badawczych dla MŚP.

Beneficjenci mogą pozyskać dotacje z tego programu dofinansowanie o łącznej wartości 10 000 000 złotych. Można je będzie przeznaczyć na zakup takich usług badawczych jak audyt technologiczny, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1 POIR

Kolejne z poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia uzyskanie dofinansowania projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Beneficjentami tego programu są tylko duże przedsiębiorstwa.

Wnioski poddziałanie 1.5.2 RPO dla Województwa Wielkopolskiego

Wnioski z poddziałania 1.5.2 RPO dla Województwa Wielkopolskiego można zacząć już składać. Rozpoczął się nabór w ramach tego programu, tak więc byłoby dobrze dowiedzieć się więcej o tym programie oraz o tym co oferuje. Oto kilka wiadomości na ten temat..

Do kogo jest kierowany?
Beneficjenci to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które swoją działalność gospodarczą prowadzą na terenie województwa wielkopolskiego.

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to kolejny program z którego przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju. Dotacja z tego programu umożliwia otrzymanie dofinansowania w zakresie prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Oto kilka innych ważnych informacji o tym programie:

BENEFICJENCJI: jednostki nie posiadające statusu mikro, małego lub średnie przedsiębiorstwa czyli tylko duże przedsiębiorstwa.

4.1.4 Projekty aplikacyjne po inteligentny rozwój

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO Inteligentny Rozwój oferuje kolejne dotacje dla polskich przedsiębiorstw. Jak wiadomo program PO IR intensywnie wspiera zarówno innowacje jak i sektor badań i rozwoju. W ramach poddziałania 4.1.4 możliwa jest dotacja na realizację projektów, które obowiązkowo obejmują realizację eksperymentalnych prac rozwojowych, a także mogą dotyczyć badań przemysłowych.

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne już się rozpoczął. Informacja ta powinna być ważna dla wszystkich, którzy chcą się ubiegać o dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe. Ich realizacja jest warunkiem przyznania dofinansowania dla projektu z tego programu. Jednak z poddziałania można także otrzymać dotacje na realizację badań przemysłowych po warunkiem, że zostaną w projekcie uwzględnione eksperymentalne prace rozwojowe.

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO inteligentny rozwój

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO Inteligentny Rozwój skierowane jest do wszystkich konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych (których liczba członków nie przekracza 5, a przedsiębiorstwa stanowią 50% wszystkich uczestników).

Dotacja z tego poddziałania przeznaczona jest na realizację projektów, które obejmują realizację:
- badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- eksperymentalnych prac rozwojowych.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR już trwa! Realizacja tego poddziałania to szansa dla przedsiębiorców na otrzymanie kolejnych dotacji. W przypadku tego działania dofinansowanie jest skierowana na realizację projektów, które obejmują prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo prowadzenia tylko eksperymentalnych prac rozwojowych.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60