You are here

Dofinansowanie

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i działa w latach 2014-2020. PO IR podzielony został na cele tematyczne, te z kolei na priorytety inwestycyjne, które realizują cele szczegółowe. Poddziałanie 1.1.1, czyli badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ­ - tzw. „szybka ścieżka”, przyporządkowane są do celu tematycznego 1, jakim jest wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Poddziałanie 1.1.1 nabór wniosków

Realizacja perspektywy finansowej 2014-2020 to kolejny okres, w którym polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę na wdrażania bardzo kosztownych, innowacyjnych projektów dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Powoli pojawiają się harmonogramy naboru wniosków, które już niedługo będą mogli składać zainteresowani przedsiębiorcy. Jednym z działań jakie będą prowadzone jest projekt ”szybka ścieżka”, który umożliwi przedsiębiorcom pozyskanie dotacji na wzrost innowacyjności firmy.

Jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1

Pojawił się jeden z harmonogramów naborów wniosków na dotacje ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z działań jakie będą prowadzone jest podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”, projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dotacji na pewno zastanawiają się jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1.

Dotacje unijne z poddziałania 1.1.1

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z tego jak ciężkie jest to zadanie. Doskonale wie, że własna firma to nie tylko zysk, przychód i powiększanie majątku ale także wiele wydatków, wysokie koszty prowadzenia i konieczność dokonywania, nie zawsze w rezultacie opłacalnych inwestycji. Jak poradzić sobie z opłatami i zobowiązaniami finansowymi? Skąd jednak wziąć fundusze?

Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1

POIR 1.1.1 to nic innego jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to kontynuacja działania 1.4, które było realizowane w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu efektów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej to główny cel poddziałania 1.1.1.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1

POIR czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to nowy program, zastępujący dotychczasowe POIG, wprowadzony na lata 2014-2020. Jego beneficjentami są przedsiębiorstwa - w szczególności MŚP, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz podmioty zrzeszające wyżej wymienionych adresatów wsparcia.

Budżet poddziałania 1.1.1

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 możemy dostrzec kilka nowych programów, które nie pojawiły się w latach 2007-2013. Dzięki tym programom znacznie więcej polskich przedsiębiorców może skorzystać z pomocy z Unii Europejskiej dla swojej firmy.

Wsparcie z poddziałania 1.1.1

Wsparcie z poddziałania 1.1.1 będą mogli pozyskać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych oraz średnich firm. Jest to konkurs, który prowadzony będzie w ramach programu krajowego POIR realizowanego w Polsce w latach 2014-2020. Po raz kolejny podmioty gospodarcze będą miały możliwość ubiegania się o dotację na projekty charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Bardzo ważna kwestią jest innowacyjny charakter przedsięwzięć, które powinny być powiązane z jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji.

Poddziałanie 1.1.1 dofinansowanie projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z programów krajowych, który realizowany będzie w związku z perspektywą dofinansowań 2014-2020. Nadrzędnym celem tego programu jest poprawa poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mieli możliwość składania wniosków o dotację w Poddziałaniu 1.1.1. Projekt będzie miał na celu dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pobudzających innowacyjność przedsiębiorstw a tym samym całej polskiej gospodarki.

Dofinansowanie projektów podziałania 1.1.1

Nasza firma od lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji w imieniu klientów. Ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków otrzymujemy telefony i maile z prośbą o udzielenie pomocy.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60